סקר
מסכת בבא קמא:

 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

 

נישואי צעירה לפני בכירה

בסוגיה מופיעים מקרים בהם אדם קידש אשה מבין מספר נשים, ולא ברור את מי מהן הוא קידש. בהקשר זה מסופר בתוס' (ד"ה והילכתא), על אדם שאמר לאדם אחר: בתך מקודשת לי, ולא פירש את מי מהן. רבנו תם אמר שאם ידוע למי מהן הוא התכוון, כי דברו על כך בעבר, גם אם כעת לא אמר זאת, אזי מקודשת, כי "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב" (צפניה ג, יג). הנחה נוספת היא "דקידש הגדולה משום ד'לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה' (בראשית כט, כו). והר"ר מנחם מיוני נחלק עליו ואמר שמקרה כזה הוא כמו מי שקידש אחת משתי אחיות". לפיו, הנימוק של צעירה לפני הבכירה לא יפטור אותן מקבלת גט, ומסיים שגם רבנו תם חזר בו מפסק זה.
עד כמה דברי לבן ליעקב, שאין להשיא צעירה לפני גדולה ממנה, תקף מבחינת ההלכה? הרב יואל סירקיס (בית חדש, יורה דעה סימן רמד), מציין לדברי הרשב"ם (בבא בתרא קכ ע"א), הכותב: "כשנישאו בנות צלפחד מנאן הכתוב דרך גדולתן, דכתיב: 'ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים' (במדבר לו, יא), ומסתבר דכך נולדו כדכתיב 'לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה' ", ומכאן שיש להקפיד על כך.
אך הרב משה פיינשטיין הסביר, שכונת הב"ח שיש להקדים את נישואי הבן הגדול, הוא כשהאחים כבר השתדכו, והדיון הוא רק ענין של כבוד, ובשל כך נישואי הגדול קודמים, אף שהקטן גדול ממנו בחכמה. אבל אם לאח הגדול אין עדיין אשה לשאת, האח הקטן אינו צריך לחכות עד שהגדול ינשא, "ובנות צלפחד נזדמנו לכולן למי להנשא בזמן אחד, ולכן השיאו אותן לפי גדולתן" (שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן א).
הרב אליעזר וולדינברג, (יום הזכרון השני לפטירתו חל בר"ח כסלו) התיר עוד כשמדובר בכלה שנישאת לפני אחות גדולה ממנה, אך היא לא הבכורה (שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן נב).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר