סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

ג' לשונות

שקלים י ע"ב

 
"רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן: ג' לשונות הן – של שעיר בסלע, של מצורע בשקל, של פרה בשתי סלעים".

בספר קול אליהו (על מסכת בבא מציעא דף פ"ו ע"ב) הובאו דברי ספר פני אריה על התורה (בפרשת וירא) להגאון מהרא"ל הורוויץ, בשם הגר"א:
"אמר רב חנן בר רבה כדי להאכילן שלש לשונות בחרדל.
ויש לפרש על פי רמז, דהנה איתא במדרש (זהר ח"א קב) על הפסוק והשענו תחת העץ שהיה לו לאברהם אבינו ע"ה סימן על ידי העץ להכיר בהאורחים אם הם אנשים הגונים וכשרים, או פוחזים וריקים, ואם היו אורחים הגונים היה מכניסם. והנה שלשה מדות טובות יש באנשים אשר נוכל לחשוב אותם להגונים וכשרים, א' אוהב את העניים, ב' מסתפק במיעוט, ג' לב חרד לדבר ה'. ואלה הג' מדות יש לרמז בתיבת "בחרדל", א' בחר דל, ב' חדל רב, ג' חרד לב. וזהו שאמר שהאכילן לאנשים שנרמזו בשלש לשונות שבחרדל".

וכן בסוגייתנו: ג' לשונות הן – אלו הן אותן ג' הלשונות שבחרדל.
של שעיר – חרד לב, שכל עבודת זריקתו לעזאזל עם כל עוונות בית ישראל עד שנעשה אברים אברים (מסכת יומא דף סז ע"א) מחרידה את הלב.
של מצורע – בחר דל, שכן המצורע כעני, שניהם חשובין כמת (מסכת נדרים דף סד ע"ב).
של פרה – חדל רב, מסתפק במועט, שכל עבודתה לכפר על מעשה עגל הזהב – הרדיפה אחר הזהב והמותרות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר