סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"נפש על קברו"
הקמת מצבה לזכר הקדושים

שקלים ז ע"א


לאחר מלחמת העולם השניה, נשאל מרן הגאון רבי יצחק יעקב ווייס הגאון בעל מנחת יצחק על ידי קהילת גרוסורדיין אם אפשר להעמיד מצבה על שם ולעילוי נשמות הקדשים שנהרגו לאלפים מאותו עיר.

ה'מנחת יצחק' (א, כט) ודן שם אם יש איסור מצד הקמת מצבה וכלשון הרמב"ם (עבודה זרה ו, ו) מצבה שאסרה תורה הוא בנין שהכל מתקבצין אצלה ואפילו לעבוד את ה' וכו', וחולק על הסמ"ג (לאוין מא) שאוסר רק אם מקריבין עליה.

והקשה ה'מנחת יצחק' על הרמב"ם ממשנתנו שמבואר שהיו מקימים מצבה על גבי הקבר, והביא מהגאון ר' יהודה ליב צירלזון אב"ד קישנוב שנשאל אחרי מלחמת העולם הראשונה שרצו להעמיד מצבה לזכר החיילים שנפלו במלחמה, והשיב שגם לדעת הרמב"ם אינו אסור רק כשמתקבצין שם לעבודת ה' ולדבר שהוא מחלקי הדת, אבל מציבה גרידא לכבוד ולזכרון שרי.

אמנם מספר 'ברית משה' על הסמ"ג הביא שמדייק מה'לחם משנה' שאוסר גם להעמיד מצבה לכבוד ולזכרון. ואם כן קשה ממשנתנו שמעמידין מצבה על גבי הקברות, ותירץ המנחת יצחק שלדבריו יש לחלק בין משנתנו שאין המצבה עומדת בפני עצמה אלא היא טפלה לקבר שעומדת לידו, שבאופן זה אין זו כלל בגדר מצבה שמקריבין עליה ומותר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר