סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

מסכת שקלים מן התלמוד הירושלמי, כחלק מלימוד דף היומי של ש"ס בבלי

שקלים ב ע"א


בשבוע האחרון החלו לומדי הדף היומי בלימוד מסכת שקלים, אלא שבעוד לימוד הדף היומי הוא בש"ס בבלי, הרי שבמסכת שקלים שלה אין תלמוד בבלי, לומדים הכל את מסכת שקלים מן התלמוד הירושלמי.

על פי דברי 'ספר יוחסין' (מאמר א) היתה לפני בעלי התוספות גמרא בבלי אף על מסכת שקלים (וראה בהגהות הגר"מ שטראשון בבא בתרא ח, ב מה שהקשה על דבריו). אך ככל הנראה היא נעלמה ברבות השנים ובמקומה נספחה אל התלמוד בבלי מסכת שקלים מן הירושלמי (יש הטוענים שרבנן סבוראי - עורכיה האחרונים של הגמרא, הם שכבר צירפו את שקלים אל הבבלי).

ואכן בירושלמי שקלים שלפנינו יש שינוים גדולים בין נוסח הירושלמי הנדפס בדפוסי הבבלי לנוסח הירושלמי הנדפס בדפוסי הירושלמי. עובדה נוספת הראויה לציון היא כי לראשונה שולבה מסכת שקלים מהתלמוד הירושלמי בתוך הש"ס הבבלי בהדפסת הש"ס בדפוסו של דניאל בומבורגי ויניציא רפ"ב שם נדפס גם התלמוד הירושלמי על מסכת הוריות בתוך הש"ס הבבלי, ואילו בדפוסים של הש"ס בבלי הקודמים לדפוס ויניציא, (כגון ספרד - פארא רנ"ז, שונצינו - פיזארו רמ"ד קושטא ר"פ וסלוניקי רפ"ב) לא נדפסה מסכת שקלים מהתלמוד הירושלמי בתוך התלמוד בבלי. אלא שבדפוסים המאוחרים יותר נהגו כולם כבדפוס ויניציא ושילבו את מסכת שקלים מהירושלמי בתלמוד הבבלי עד לדפוסי ז'יטומיר ווילנא ובעקבותיהם בכל הדפוסים.

כיום במסגרת לימוד הדף היומי בתלמוד הבבלי כתקנתה של הכנסיה הגדולה הראשונה ביוזמתו של הגאון מהר"מ שפירא מלובלין, שולבה גם מסכת שקלים מהתלמוד הירושלמי. אין לנו הסבר מדויק לסיבה לכך, וניתן לשער ששילובה של המסכת בין כרכי התלמוד בבלי, הפך אותה לחלק בלתי נפרד ממנו - אף בסדר הלימוד של הדף היומי.

וכ"ק אדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור זצ"ל כתב "מסכת זו אף על פי שהיא מהתלמוד ירושלמי אבל נסתבב הדבר וכנסוה אל תוך ש"ס בבלי והרבה סוגיות בה הם בלולות מלשון שני התלמודים".

בענין זה ראוי לציין כי עד המחזור השמיני של לימוד ה"דף היומי" שהוחל בלימודו ביום ט"ו תמוז תשל"ה, כלל מחזור הלימוד של "דף היומי" בתלמוד בבלי 2702 דפים והוא כלל כאמור את מסכת שקלים מהתלמוד הירושלמי שהחזיקה בדפוסים שונים י"ג דפים. מאז מחזור זה העירו גדולי ישראל בזמנו, שמן הראוי לסדר את לימוד מסכת שקלים על פי הנדפס בדפוסים אחרים על פני כ"ב דפים ומאז מחזור הלימוד של "דף היומי" בתלמוד הבבלי הוא 2711 דפים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר