סקר
100 שנה לדף היומי - לולא מפעל הדף היומי:


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

אני יחיד

בבא מציעא פו ע"א

 
"אמרי: מאן נוכח - נוכח רבה בר נחמני. דאמר רבה בר נחמני: אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלות".

וכי בדורו של רבה בר נחמני לא היה אמורא נוסף שהיה בקי בנגעים ובאהלות?! והלא היה רב יוסף שהיה סיני, ובקי יותר ממנו!

אלא שבתוך דבריו פה כתב בספר בניהו בן יהוידע: "שהוא יחיד ומוסמך", כלומר ש"יחיד" פירושו מוסמך. וכוונתו לדברי הברייתא במסכת תענית דף י ע"ב: "אי זהו יחיד ואיזהו תלמיד? יחיד - כל שראוי למנותו פרנס על הצבור". ובמסכת שבת דף קיד ע"א אמר רבי יוחנן: "איזהו תלמיד חכם - כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומרה. למאי נפקא מינה - למנוייה פרנס על הציבור. אי בחדא מסכתא - באתריה, אי בכוליה תנויה - בריש מתיבתא". משילוב האמור בשתי גמרות אלו עולה ש"יחיד" פירושו הבקי לפחות במסכת אחת על בוריה, שאז ראוי הוא להתמנות פרנס על הציבור, לפחות במקום מגוריו. ואמר רבה ששולט הוא כראוי גם במסכת נגעים וגם במסכת אהלות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר