סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

יִהְיוּ דְבָרֶיךָ מְעַטִּים

ברכות סא ע"א

 
"ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר (קהלת ה, א) אַל תְּבַהֵל עַל פִּיךָ וְלִבְּךָ אַל יְמַהֵר לְהוֹצִיא דָבָר לִפְנֵי הָאֱלֹהִים כִּי הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם וְאַתָּה עַל הָאָרֶץ עַל כֵּן יִהְיוּ דְבָרֶיךָ מְעַטִּים".

קשה,
א) מה הוסיף רבי מאיר על המפורש בדברי קהלת?
ב) באלו דברים מדובר? הרי כל הדיבורים הם לפני הקב"ה!
ג) וכי בכל הדיבורים צריך למעט?!
הרי בתפילה טוב להרבות, כחסידים הראשונים, "ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו" (רבי יוחנן במסכת ברכות דף כא ע"א). "כלום מאריך יותר ממשה רבינו?!" (רבי אליעזר במסכת ברכות דף לד ע"א).
וכן בתורה, מצוה "ודברת בם", "עשה תורתך קבע", יותר מתפילה (תוספות הרא"ש מסכת יומא דף יט ע"ב).

אלא שדברים אלו הם המשך לדברים הראשונים שבסמוך בעמוד הקודם, שגם כן אמרם רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: "לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד".
מבאר רבי מאיר את הפסוק, שהוא עוסק בדיבורי טרוניא כלפי הקב"ה כאשר מודד לו במדת הפורענות.
ואמנם מותרת לפעמים הטחת דברים כלפי מעלה.
כגון חנה שאמרה במסכת ברכות דף לא ע"ב:
"דדים הללו שנתת על לבי למה, לא להניק בהן?!"...
ואמר רבי אלעזר: חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר: ותתפלל על ה' - מלמד, שהטיחה דברים כלפי מעלה.
ואמר רבי אלעזר: אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר: (מלכים א' י"ח) ואתה הסבת את לבם אחרנית".
ובמסכת ברכות דף לב ע"א:
"ואמר רבי אלעזר: משה הטיח דברים כלפי מעלה".
אבל במסכתות סוכה דף נג ע"א; תענית דף כה ע"א; ומגילה דף כב ע"ב אמר רבי אלעזר עצמו:
"לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע, ומנו – לוי".
את ההבדל בין משה, אליהו, וחנה, לבין לוי ביאר שוב רבי אלעזר עצמו במסכתות ברכות דף לב ע"ב; ובבא מציעא דף נט ע"א:
"מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה, שנאמר: (איכה ג') גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי, ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר (תהלים ל"ט) שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש".

תפילה, בשונה מתחנונים, היא התפלמסות בטענות, כמו במשפט. תפילה מלשון פלילים.
הטחת דברים כזו ראויה רק ליחידי סגולה, רק בזמן המקדש, ורק בכמות מועטה.
כִּי הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם וְאַתָּה עַל הָאָרֶץ עַל כֵּן יִהְיוּ דְבָרֶיךָ מְעַטִּים.
אין ביכולתך להכיר את כל התשובות לטענותיך.
רק עליך לדעת: "כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה".

קרוב לדברים אלו ביאר המהרש"א.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר