סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?






 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"משל משלו חכמים באשה... העליה טהור"
עניינה של עליה זו

נידה יז ע"ב

בהדרן למסכת בבא מציעא המסתיימת בפרק "הבית והעליה", ביאר הגאון הרבי ר' יהונתן אייבשיץ משל הגמרא בדרך זו (יערות דבש ב, טז): הנה חדר אחד הוא שכל נמצא בו טמא וחדר זה הוא מקור לרשעים גמורים כמאמר הפסוק (תהילים נח, ד) "זורו רשעים מרחם". ישנו גם הפרוזדור שהנמצא בו פעם טמא ופעם טהור - כעניינם של הבינונים. וישנה העליה שכל הנמצא בה טהור - זהו מקומם של צדיקים גמורים, וכמאמר הגמרא (סוכה מה, ב) ראיתי בני עליה והמה מועטים.

"והנה ידוע מה שכתב הזוהר וביחוד האר"י ב"גלגולים" ובשאר חבורים, שכאשר האדם חטא וה' רוצה לזכותו לבל ידח ממנו נדח כי חפץ חסד הוא ברוך שמו לנצח, שולח משמים איזה נשמת צדיק גמור להתעבר בו בסוד עיבור ושוכן אתו עמו לנהלו בדרך הישר אור ולא חשך, עד שמביאו לתכלית הטוב והשלימות. וזו היא כוונת "הבית והעליה שנפחת" (בבא מציעא קטז, ב), הבית - היינו שהוא רוצה לסור מדרכי ה' וזהו שנפחת - הרי בעל עליה יורד ודר למטה והיינו צדיק גמור כנ"ל, יורד ממדריגתו ושורשו ומקורו בנועם צרור החיים ודר למטה עד שיתקן הכל בשורשו וגלגולו. וזהו ענין צדיק מחזיר הבינוני לטוב ולכן סיים בבא מציעא ( - המסכת האמצעית-הבינונית) בפרק הבית והעליה ( - לומר שסופו של הבינוני שהצדיק ירד ממדרגתו-עלייתו ויתקנו).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר