סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטוי: "סדר הדורות"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

תמורה טז ע"א


גופא, אמר רב יהודה אמר שמואל: שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ליהושע שאל! א"ל: +דברים ל'+ לא בשמים היא. אמרו לו לשמואל שאל! אמר להם: אלה המצות - שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה.
אמר ר' יצחק נפחא: אף חטאת שמתו בעליה נשתכחה בימי אבלו של משה. אמרו
לפנחס שאל! אמר ליה לא בשמים היא. א"ל לאלעזר: שאל! אמר להם: אלה המצות - שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה

 

1.
משמע מהפרשנים שרבי יצחק נפחא [תלמידו של רבי יוחנן] לא בא לחלוק על רב יהודה בשם שמואל, אלא בא להדגיש הלכה אחת מהחמש שנכללו בשלושת אלפי ההלכות שנשכחו בימי אבלו של משה.

2.
ונשאלת השאלה: הרי מנויים כאן 4 נביאים: יהושע; שמואל; פנחס ואלעזר. מדוע הם אינם מנויים לפי סדרם הכרונולוגי ["סדר הדורות"]? ראה ברש"י "סימן יאפ"ש" שרומז על הסדר הנ"ל – ראה ב"מתיבתא", הערה יא.

3.
אלא ההסבר הוא, שפנחס ואלעזר נשאלו רק על הלכה אחת מתוך ה -5 חטאות, ולכן הם נחשבים כ"קבוצה" נפרדת.

4.
מדע פנחס הוקדם לאלעזר אביו? אלא שהשיבוץ של שני הזוגות הוא בהקבלה: פנחס ענה כמו שענה יהושע [מבחינה היסטורית היה להיפך: שיהושע ענה כמו פנחס "לא בשמים היא"], ואלעזר ענה כמו שענה שמואל [מבחינת תוכן הדברים – "אין נביא רשאי לחדש..."], ולכן הגמרא כך סידרה את הדברים.

5.
מסקנה: הגמרא לא מתארת ממש סדר כרונולוגי של מתן התשובות, אלא היא מסדרת את הדוברים לפי תוכן הדברים [ראה "מתיבתא", הערה ט]. הסבר זה מתאים להרבה פעמים בש"ס כשהגמרא מביאה דברי חכמים [תנאים ואמוראים] שלא לפי זמנם הכרונולוגי, ובסוגייתנו מדובר על אישי התנ"ך].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר