סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

חכמים: "רב אחאי

[חכמים]

בכורות ה ע"א

הוי בה רב אחאי: מאי קא קשיא ליה - ויהי מאת ככר הכסף לצקת וגו', הנך - לצקת, ואינך - בי גזא! כתב קרא אחרינא: +שמות ל"ח+ וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו'; ודקא"ל מנה של קודש כפול היה מנא ליה? אילימא ...

 

1.
לגבי "רב אחאי" אומר תוס' [זבחים דף קב עמוד ב] שיש רב אחאי מתקופת הסבוראים [וראה בסדר הדורות, כרך ב , עמוד פ, הערה רז, שהוא מהגאונים]. אבל שם הכוונה רק כשמופיע בצורה של "פריך רב אחאי" [מופיע גם בחולין דף ס"ה עמוד ב]. והשאלה היא האם הסגנון של "הוי בה" מיוחד לסבוראים. נראה שלא, שהרי מופיע הרבה בש"ס "והוינן בה".

2.
בעמוד הבא, בכורות דף ו עמוד א מופיע הביטוי: "פריך רב אחאי..." [ולכן אולי גם בסוגייתנו מדובר באותו "רב אחאי"]

3.
וקצת קשה, שהסבוראים שואלים שאלות על רבי יוחנן בן זכאי, שחי בדור הראשון של התנאים!

וראה ב"אטלס עץ חיים", שיש רב אחאי – אמורא ארץ ישראלי בדור הרביעי.

וראה כאן ב"שוטנשטיין", הערה 24, שהסבוראים אינם רשאים לפסוק הלכות אלא רק לבאר דברי האמוראים, ונראה שלא דייק.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר