סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "מתקיף"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין קיא ע"א


כי הדר סליק אשכחיה לר' זריקא, אמר ליה: האי נמי לא תבעי לך, דאנא וינאי בריה דרבי אמי איקלען לבי יהודה בריה דר' שמעון בן פזי, וקריבו לן קניא בקופיה - ואכלנא.
מתקיף לה רב אשי, ואיתימא ר' שמואל מזרוקיניא: ודלמא פי קנה חוץ לקדרה הוה? אי נמי, מיחלט הוה חליט ליה מעיקרא? כי הא, דרב הונא - חלטי ליה בחלא, ורב נחמן - חלטי ליה ברותחין.

 

1.
רב ספרא שאל את רבי זריקא האם הכבד אוסר בשר אחר המתבשל עימו.

2.
והוא ענה לו שבבית יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי הגישו לו ולינאי בנו של רבי אמי קנה של בהמה עם הריאה הלב והכבד, וכולם התבשלו יחד ואכלו מהבשר. ומוכח ממעשה זה שכבד אינו אוסר בשר אחר שהתבשל עימו.

3.
על זה "מתקיף" רב אשי וטוען שאין מהמעשה הוכחה, שהרי יתכן שפי הקנה היה מחוץ לקדירה בזמן הבישול, ואז כל הדם יצא החוצה ולכן לא נאסר הבשר. הביטוי "ודלמא" לפעמים משמש "רק" דחיה, ולפעמים משמש כמסקנה.

4.
או אולי [="אי נמי"] הם חלטו את הכבד לפני בישולו ומונעת מן הדם להיפלט בבישול. וממילא אין הוכחה לפשוט את הספק של אביי האם הכבד אוסר בבישול בשר אחר.

5.
נשאלת השאלה: בדרך כלל הביטוי "מתקיף" מתאים להקשות על דין של אמורא מכח סברא של אמורא אחר. כאן לא מדובר ממש בקושיה אלא "רק" בדחיית ההוכחה מהמעשה של רבי זריקא וינאי.

5.1
כמו כן חשוב להעיר שגם הביטוי "אי נמי" בסוגייתנו משמעותו "דחייה" נוספת, ולא כבדרך כלל שמשמעותו "תרוץ"/"הסבר" נוסף.

6.
ונראה להסביר: שה"מתקיף" בסוגייתנו נועד לא רק לדחות את ההוכחה, אלא, להוכיח דווקא להיפך, שכבד אמנם כן אוסר בבישול בשר אחר, שאם לא כן, מדוע היו צריכים בני הבית לחלוט את הכבד, או להוציא את פי הקנה מחוץ לקדירה.

5.2
ואמנם התוס' [בד"ה "כי הא"] מביא זאת כשאלה, ותוס' עונה שגם להן היה ספק בדבר, ולכן החמירו וחלטו את הכבד לפני הבישול.
לגבי ההלכה בימינו ראה "שוטנשטיין", הערה 6.

6.
רבי שמעון בן פזי חי בדור השני, היה תלמידו של רבי יהושע בן לוי. ומדובר כאן על בנו. גם רבי אמי היה בדור השני ומדובר על ינאי בנו – כלומר מדובר במעשה שהיה בדור השלישי של האמוראים. אולם קשה כיצד "רב אשי" מתקיף אותם, הרי הוא חי בדור השישי!

7.
שתי אפשרויות ליישב:

7.1
מדובר ב"רב אשי" הקדמון, שגם הוא חי בדור השלישי.

7.2
תשובה עקרונית יותר: "רב אשי – "עורך הגמרא" – הקשה את ה"מתקיף" בזמן "עריכת הגמרא".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר