סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "מסייע ליה"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא; אמוראים]

חולין ס ע"א


"ואמר רב יהודה: שור שהקריב אדם הראשון, קרניו קודמות לפרסותיו, שנאמר, ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס, מקרין - ברישא, והדר - מפריס. מסייע ליה לר' יהושע בן לוי, דאמר ריב"ל: כל מעשה בראשית - בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונם נבראו; שנאמר +בראשית ב'+ ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, אל תקרי צבאם אלא: צביונם."

 

1.
"רבי יהושע בן לוי" – דור ראשון, תלמידו של רבי ורבו של רבי יוחנן.
רב יהודה – תלמידם של רב ושמואל, ואולי היה גם תלמידו של רבי יהושע בן לוי.

2.
בדרך כלל הביטוי "מסייע ליה..." משמעו שהגמרא מביאה סיוע מברייתא לאמורא [כשמדובר בדרך כלל שאין מי שחולק על האמורא].

3.
בסוגייתנו מביאים סיוע מאמורא [רב יהודה] לאמורא מדור קודם [ריב"ל]. וזה קצת תמוה.


4.
אולי כי מדובר בדברי אגדה.

5.
ואולי כוונת הגמרא לומר, שהפסוק שהביא רב יהודה הוא זה שמסייע לדרשה של ריב"ל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר