סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

רב אשי או רב אסי / הרב יעקב לויפר

פורסם במוסף 'קולמוס', משפחה

חולין עו ע"א


שמותיהם של אמוראים רבים נשתבשו בתלמוד לבלי הכר, משום שהמעתיקים כנראה לא ייחסו לענין זה חשיבות מרובה. אחד השמות שהשתבשו ביותר במהלך העתקות והדפסות התלמוד הוא שמו של רב אשי, שהיה קרוב מאוד להתחלף ב'אסי', אולי בגלל מדפיסים או סופרים שלא הבדילו במבטאם בין שי"ן ימנית לשמאלית.

מקרה כזה יש לנו למשל בדף ע"ו. שם מביאה הגמרא מחלוקת של האמוראים רבה ורב הונא בדין צומת הגידין, ושני האמוראים מוסרים את דבריהם משמו של רב אשי!

דבר זה תמוה ביותר, שהרי רב אשי היה מחותמי התלמוד ונולד ביום שמת רבא (קידושין עב:), וכיצד יתכן שרבה ורב הונא שקדמו לו בהרבה – יאמרו דין משמו.

כדי לפתור בעיה זו, נכתב בהגהת גליון בצד העמוד כי רב אשי הזה אינו רב אשי הידוע אלא "רב אשי הקדמון".

מי הוא רב אשי הקדמון? ובכן, במסכת ברכות (יא:) מספרת הגמרא על רב חייא בר אשי שהיה מתלמידי האמורא רב. אשי זה, אביו של רב חייא, היה ממש בדור הראשון של האמוראים, אם כן יש לנו עוד רב אשי חוץ מהאמורא המפורסם חותם הש"ס.

הרעיון שיש רב אשי קדמון הוא חידושו של בעל סדר הדורות, שהראה כמה מקומות שבהם מופיע רב אשי ואינו יכול להיות רב אשי האחרון בגלל בעיות כרונולוגיות. אך קמו על זיהוי זה עוררים, ראשית: אם אביו של ר' חייא הנ"ל היה אמורא בעצמו, מסתבר היה שיקראו לו 'רב חייא בר רב אשי', ולא רב אשי סתם. טענה זו כבר הובאה בחידושים המיוחסים לרבינו שלמה בן היתום למסכת מועד קטן (כט.).

ועוד והוא העיקר: עיון בכתבי יד בכל אותם מקומות תמוהים, מראה כמעט תמיד שיש כאן פשוט טעויות סופר. במקרה שלנו למשל, כל כתבי היד גורסים פה אחד 'רב אסי' ולא רב אשי, ובכן רבא ורבה ב"ר הונא הביאו מימרא זו משמו, ולא משמו של רב אשי. רק בדפוס שונצינו הופיע לראשונה רב אשי.

מקרה נוסף כזה נמצא בסוכה דף כ"ו. (תחתית העמוד) שם מספרת הגמרא על קושיא שהקשה אביי לרב אשי. ובהגהת גליון שם צויין שבהכרח הוא רב אשי הקדמון, שהרי אביי נפטר לפני רבא (כתובות סה.) ורב אשי נולד לאחר פטירת רבא! וגם שם עיון בכל כתבי היד מראה שהם גורסים רב יוסף במקום רב אשי, והכל בא על מקומו בשלום.

או במסכת גיטין (לט: בסוף העמוד) מופיעה מימרא שאמר ר' זירא בשם ר' חנינא בשם רב אשי משמו של רבי. כיצד יתכן שרב אשי קדם לר' זירא ור' חנינא? אלא שכתב יד אחד גורס רב אסי, וכתב יד אחד גורס רב אמי, ודפוס שונצינו הוא זה שהכניס 'אשי' [במקרה זה יש גם שני כתבי יד שגורסים 'רב אשי', אך מסתבר שגירסה זו היא שיבוש].

כמו כן ישנם מקרים רבים שבהם מחקו את שמו של האמורא רב אִתַּי, וכתבו רב אשי במקומו, עד שנשתכח שמו של אמורא זה מכל התלמוד. בהזדמנות נאריך בזה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר