סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

שואל ומשיב

מנחות עו ע"ב

 
"אמר רבי אלעזר: מאי מפני החיסכון?
– אמר רבי אלעזר: התורה חסה על ממונן של ישראל".


אמרו במסכת בבא מציעא דף כא ע"א:
"מצא פירות מפוזרין. וכמה? אמר רבי יצחק: קב בארבע אמות".
וכתב התוספות:
"וכמה? אמר רבי יצחק קב בארבע אמות - צריך לומר דרבי יצחק גופיה בעי וכמה. דאי גמרא בעי, מאי בעי וכמה? לוקי דרך נפילה ואפילו טובא כדפריך גמ' בתר הכי! אלא מדברי רבי יצחק הוא".
כלומר, אמנם הגמרא קבעה את שמו של רבי יצחק אחרי השאלה, כאילו הוא רק ענה עליה; אבל למעשה הוא גם זה ששאל את השאלה כהקדמה לתשובתו וביאורו הוא.

מכאן שדרך הגמרא להציב את שם החכם ה"שואל ומשיב" (פרקי אבות פרק ו, ו) לאחר השאלה אף שהוא זה שגם שאל אותה.

מעתה קשה למה הוזכר שמו של רבי אלעזר פעמיים, גם לפני השאלה, וגם לפני התשובה.

ואכן כצפוי, המילים "אמר רבי אלעזר" הראשונות אינן מופיעות בכת"י רומי, ולא בדקדוקי סופרים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר