עיריית ירושלים בית הכנסת, ירוחם, בשעה 06:40 - 06:00

*שם מלא:
*דואר אלקטרוני:
טלפון:
הודעה:
* (לצורך זיהוי אנושי)