ביהכ"נ בני הישיבות ד'1, בית שמש, בשעה 06:05 - 05:30

*שם מלא:
*דואר אלקטרוני:
טלפון:
הודעה:
* (לצורך זיהוי אנושי)