לקראת לימוד מסכת יבמות:


מיוחד לגולשי פורטל הדף היומי!
** המאור המבואר - גמרא, פירוש, תרשימים וטבלאות (כל מסכת יבמות).
** מראה יבמות - תרשימים צבעוניים (2 פרקים ראשונים).
** עטרת צבי - תרשימי עזר מהרב יוני גוטמן (חלק א, בהמשך יהיה גם חלק ב).
** מצגות עזר - יצחק רסלר (כל מסכת יבמות).
** נחלת צבי + פירוש ושננתם - תרשימי עזר (2 פרקים ראשונים). [ובהוצאה ישנה על כל המסכת - כאן]
** תלמי שי - תרשימי עזר (פרק ראשון).
** ציורים למסכת יבמות (דף ב).
 

כלי עזר נוספים:
** דמויות מגנטיות למסכת יבמות - הרב מתי גינסברגר.
** סט מגנטי לעזרה בלימוד מסכת יבמות.
** כלי עזר ללימוד מסכת יבמות - דיויד פנסטר.
** מצגות להמחיש את המקרים השונים - הדרן. (מתעדכן)
** באר יעקב - תרשימים.
** ההוד וההדר - איורים והמחשות ללימוד מסכת יבמות.
 

הטבה לגולשי פורטל הדף היומי!
חדש - הגדת פיאסצ'נה (במחיר מיוחד לגולשי פורטל הדף היומי) - פרטים כאן.


הלימוד בפורטל הדף היומי מוקדש לע"נ אלעד צפריר בן נתנאל נחום שפירא - נלב"ע כ"ט אדר א' תשפ"ב, ת.נ.צ.ב.ה.