סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

פורום פורטל הדף היומי

נדריםב ע"אא חשון תשפ"ג10:02ציטוטים שונים אודות מסכת נדרים / ‏הצטטן
מדוע מסכת נדרים מופיעה אחרי מסכת כתובות?
"איידי דתנא כתובות ותנא המדיר תנא נדרים".
(סוטה ב ע"א)

מדוע מסכת נדרים מופיעה אחרי מסכת כתובות?
"ואחר כתובות נדרים, שפרשת נדרים כולה וההתבוננות שיש בה הוא נדרי נשים, כמו שנאמר (במדבר ל): "בין איש לאשתו בין אב לבתו". וכשיהיו הנישואין גמורין, ותהיה האשה נכנסת לחופה, יש לבעלה רשות להפר נדריה, ומפני זה סמך נדרים לכתובות".
(הקדמת הרמב"ם לפיהמ"ש)

תוספות
"ואל יקשה בעיניך שהגהתי בדבריהם - שאותן התוספות מלאים בטעויות לכל רגיל לקרותם".
(ט"ז יו"ד ריז/ל)

מסכת נדרים היא המסכת השלישית בסדר נשים
ויש בה אחד עשר פרקים
ותשעים משניות
ותשעים דפי גמרא

הקטנה ביותר
מסכת נדרים היא המסכת הקטנה ביותר מבחינת ממוצע מילים ואותיות לדף:
ממוצע של 383.06 מילים לדף,
וממוצע של 1499.28 אותיות לדף.

המסכת שלא נלמדה
"מר רב יהודאי ז"ל החמיר ואמר אין בנו מי שיודע להתיר מחילת נדרים ושבועות, ואין בנו לשון מרפא. ומשני מר רב יהודאי לא נשנית נדרים בישיבה".
(רמב"ן סוף הלכות נדרים)

יותר ממאה שנה!
"נדרים אין נשנית בשתי ישיבות היום יותר ממאה שנה".
(הלכות פסוקות סימן קכ"ב בשם רב נטרונאי)

רבו ההשמטות
"ביחוד במסכת זו רבו ההשמטות. קדמונינו הביאו מאמרים שונים ממסכת נדרים שאינן לפנינו, והיתה המסכת הולכת וחסרה מני אז עד תקופת הדפוס".
(הרב ראובן מרגליות, מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו)

נחטפה השעה
"חובה על כל מחבר ספר לעשות מהדורא על החיבור... והרי גם רב אשי עשה מהדורא על הש"ס, וכמדומה לי שמסכתות נדרים, נזיר, ערכין, כריתות, תמורה, מעילה, תמיד, נחטפה השעה ולא נעשה עליהן מהדורא, ולכן באמת סגנון מסכתות הללו אינן כסגנון שאר הש"ס".
(תפארת ישראל אבות ב/ד)

מסכת מאוחרת
"הלכה כסתם דנדרים דהוא בתרא טפי מסתם ש"ס דשארי מסכתות שהוא חיבור מאוחר".
(חת"ס חולין דף לג)

סוגיות הפוכות
"רובן המכריע של הסוגיות ההפוכות, נמצאות באחת המסכתות הללו: נדרים ונזיר, כריתות, מעילה ותמורה. במסכת כלשהי בש"ס נמצאת הסוגיא בצורה מסוימת, ואילו באחת מחמשתן נמצאת הסוגיא בצורתה ההפוכה. מתוך עשרים וחמש סוגיות שמציינים הראשונים כהפוכות, נמצאות עשרים (!) במסכתות הללו".
("המסכתות המשונות", ר. הירשמן, קולמוס-משפחה)

היכן הם אמוראי הדור החמישי והשישי?
"בעוד אמוראי ארבעת הדורות הראשונים מופיעים במסכתות הללו ביחס קבוע, יחסית לכל הש"ס, הרי שאמוראי הדור החמישי והשישי, מופיעים באחוזים נמוכים בהרבה, יחסית להופעתם הכללית בש"ס... שכיחותם של אמוראי הדורות האחרונים במסכתות אלו, נמוכה לאין ערוך משכיחותם של אמוראי הדורות הקודמים".
("המסכתות המשונות", ר. הירשמן, קולמוס-משפחה)

טעויות מרובות
"במסכת זו לא ירדתי רק להגיה הטעויות מפני שהן רבות בג' הפירושים ויותר בדברי התוספות, ועל כן מנעתי ידי מלחדש בה שום דבר חוץ מתיקון הטעויות כפי עניות דעתי".
(מהרש"א בתחילת המסכת)

"ענייני נדרים חמורים מאוד, וצריכים עיון והתיישבות".
(שו"ת הר"ן סי' כז)

הר"ן על מסכת נדרים
ידוע בשם כמה גדולים, וביניהם ר' חיים מבריסק, שעיקר דרך לימודם קיבלו מפירוש הר"ן על מסכת נדרים.

משונה מסכת זו
"משונה מסכת זו מכל המסכתות אשר בהם כבר סלו סלו לנו המסילה רבנן סבוראי, גאוני בתראי כמו המהר"ם לובלין והמהרש"א ומהר"ם שיף ופני יהושע ושארי מפרשים, בגודל חריפותם ועוצם בקיאותם, שמו העקוב למישור. לא כן במסכת זו, רבות בשנים לא הוגה כלל מאופל השבושים שהיו על ידי המדפיסים".
(שלמי נדרים, הקדמה)


מלוקט מחוברת המסרון היומי על מסכת נדרים

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר