בבא קמא דף צב

דף צב עמוד א
* אדם חייב לפייס את חבירו על הצער שגרם לו (בנוסף לתשלומים), ואם לא מחל לו חבירו הרי הוא אכזרי.
* בדף מובאים 16 פתגמים שאומרים חכמים/אנשים (3 בעמוד א, 12 בעמוד ב, ו-1 בדף הבא) - רבא ביקש מרבה בר מרי את המקור להם.
* כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר - הוא נענה תחילה.
* העניות מחזרת אחרי העני.

דף צב עמוד ב
* מומלץ להשכים בבוקר ולאכול וכך לא ניזקים מהחום/מהצינה.
* אם חבר שלך מכנה אותך בכינוי גנאי אל תשיב לו.
* דבר גנאי שיש בך הקדם ואמור אותו.
* דרכו של דקל רע לגדול בין אילנות סרק (וכך דרכו של אדם רע להימצא בין אנשים בטלנים ורעים כמוהו).
* בור ששתית ממנו אל תשליך בו אבן.