קידושין דף עט

דף עט עמוד א
* ביום בו נערה הופכת לבוגרת - אם גם אביה קידש אותה וגם היא קידשה את עצמה (למישהו אחר), ולא ידוע מי קידש ראשון: לדעת רב הקידושין שלה תופסים (כי היא בוגרת), ולדעת שמואל חוששים לקידושי שניהם (שמא קידושי אביה קדמו ושמא היתה נערה באותו הזמן).
* הגמרא הקשתה 2 קושיות על שמואל ותירצה.

דף עט עמוד ב
* הגמרא ניסתה פעמיים לתלות את מחלוקת רב ושמואל במחלוקת תנאים ודחתה זאת.
* האמוראים נחלקו האם הלכה כרב או כשמואל, והכרעת הגמרא שהלכה כרב.
* המשנה והגמרא דנה בנאמנות האדם על יחוס אשתו ובניו.