קידושין דף עג

דף עג עמוד א
* לא הוזהרו כהנות כשרות מלהינשא לפסולים (גר, עבד משוחרר, חלל).
* הגמרא הכריעה להלכה שלגר מותר להינשא לכהנת וכן לממזרת.
* מדין תורה "שתוקי" ו"אסופי" כשרים, אלא ש"מעלה עשו ביוחסים" ואסרו עליהם להינשא לישראל.

דף עג עמוד ב
* הגמרא מביאה כמה דוגמאות בהם תינוק שנמצא לא נחשב ל"אסופי" כי יש הוכחה לכשרותו.
* התנאים נחלקו עד מתי המיילדת נאמנת לומר על תאומים מי נולד ראשון.
* 2 אנשים שחלוקים ביניהם מי מהם קנה חפץ מסויים - נאמן המוכר לומר למי מכר את החפץ כל עוד החפץ ברשותו.