סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

שבתצב ע"בטו סיון תש"פ09:29לאחריו שמירה פחותה / ‏שמואל דוד
צב:

אלא לאחריו ובא לו לאחריו ד"ה חייב לאחר ידו ורגלו דברי הכל פטור כי פליגי בפונדתו ופיה למטה מר מדמי ליה לאחריו ובא לו לאחריו ומר מדמי ליה לאחר ידו ורגלו

רש״י מר מדמי לה לאחריו - דשמירה פחותה היא ומר מדמי לה לאחר ידו דלא דמי למוציא לאחריו דהתם משתמרים הן מן הגנבים אבל אלו נופלין מאליהן ואין מוציאין כן.

ראיתי בספר אחד שרצה להגיה ״חוץ״ מן הגנבים. אולם לכאורה יש לבאר כוונת רש״י שגם בלאחריו יש שמירה (פחותה) מגנבים משא״כ כשנופלים מאליהן אין שמירה כלל.

ועיין בספר שיח יצחק עמ״ס בבא מציעא (תלמיד חידושי הרי״ם) שכתב לבאר ע״פ דברי רש״י הנ״ל קושיית הגמרא בבא מציעא מב. ״צררן לאחריו מאי הוי ליה למיעבד״ והקשו האחרונים, הרי לאחריו ליכא שמירה מגנבים, ומה כוונת הגמרא ״מאי הוי ליה למיעבד״ (עיין עין יהוסף ועוד) אולם לפי רש״י מיושב שפיר שבאמת יש שמירה מן הגנבים ושפיר הקשה הגמרא. עכ״ד.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר