סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

פורום פורטל הדף היומי

כלליז ניסן תשע"ט11:52שבת הגדול / ‏-Heat-
מדוע שבת שלפני פסח נקראת בשם "שבת הגדול"?
אם נאמר שנקרא כך בגלל הנס הגדול שקרא לאבותינו במצרים, אז שיקראו לזה שבת הנס הגדול, או יש שאומרים בגלל שהרב הגדול דורש בהלכות הפסח, ואם כן שיקראו לזה שבת הרב הגדול על שם הרב וכן הלאה, ומדוע מייחסים גדול לשבת?

בשביל להבין את התשובה צריך להקדים הקדמה:
רבותינו נחלקו מתי נברא העולם:
לדעת רבי אליעזר נברא בא' בתשרי
ולדעת רבי יהושע נברא בא' בניסן
האר"י ז"ל אומר ששניהם אומרים אמת, כלומר שניהם מסכימים בהשתלשלות הדברים שהעולם הרוחני נברא בא' בתשרי שכן אומר "היום הרת עולם", והעולם הגשמי נעשה בא' בניסן שנאמר "החודש הזה לכם ראש חודשים" – והמחלוקת שלהם היא מה יותר חשוב, שלדעת רבי אליעזר צריך לספור מתשרי שהעולם הרוחני יותר חשוב מהעולם הגשמי שהרי לולא העולם הרוחני אין עולם גשמי שהוא תלוי בו, ולכן צריך לספור מתשרי שהוא יותר חשוב מניסן. ואילו רבי יהושע סובר שהעולם הגשמי יותר חשוב שכן הוא אומר "היום הרת עולם" שמדובר על העולם הרוחני שהיה עדיין בשלב הריוני ולא נולד בפועל עדיין, ואם כן אישה מעוברת ויולדת ל6 חודשים, ברגע שנולד הילד מתחילים לספור לו מרגע הלידה ואין מחשבים לו את רגע ההתהוות שלו, אותו דבר גם העולם לא מתחילים לספור מרגע ההיריון אלא מרגע ההולדה בפועל שזה חודש ניסן.
וההלכה נפסקה כרבי אליעזר שהעולם הרוחני יותר חשוב.

המצרים עצמם היה להם כמה וכמה אלילים, ואחד הבולטים שלהם היה ה"טלה", ולמה? מבאר המהרש"א שהמצרים הלכו לפי המזלות, שהרי המזלות משפיעות באופן ישיר על העולם, ראש כל 12 המזלות הוא "הטלה" שהוא המזל הראשון וכל המזלות מתחתיו (כפופים לו), שהרי החודש הראשון שנברא העולם הגשמי הוא ניסן שהמזל השולט בחודש זה הוא הטלה, ולכן עשו אותו כאליל עליהם, שכן היה לו השפעה גדולה, ולכן היו עושים גם את ה"בכורות" שלהם כאלילים שהם היו מקבילים למזל הטלה, שגם הם הראשונים והכי חשובים כמו מזל הטלה, כמו שאמר יעקב בראובן: " רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי יֶתֶר שְׂאֵת וְיֶתֶר עָז." – כלומר ראובן הבכור הוא ראשית אונו וכוחו, יתר שאת — ראוי היית ליתרון על הכל, שתהיה נישא (כך אומר האבן עזרא), לכן הבכור יורש כפול ומקבל כפול מכולם, ויש לו מעלה יותר מהשאר. לכן המצרים עשו גם את הבכורות שלהם כאלילים והיה להם מעמד חשוב במצרים, עד שהיו קוברים את הבכורות שלהם בתוך הבית שלהם ממש, כי היה להם ערך וכבוד גדול לבכורות, ועכשיו יובן הפסוק "כי אין בית אשר אין שם מת" , כפשוטו שהרי היו קוברים את הבכורות בתוך הבתים, שהקב"ה במכת -בכורות הקים את כל בכורות מצרים לתחייה והרג אותם שוב שזה גם נס כשלעצמו להראות את גודל הנס. ולאחר שהבנו שיש קשר מיוחד בין הבכורות לטלה והיו מנהיגים את הבכורות כמו הטלה, לכן מצרים יכלה להשתלט על העולם שהרי כל שאר האומות היו כפופים להם שהרי מצרים יצגו את הראש שזה הטלה על-ידי בכורות מצרים. ולכן יובן מדוע שעם ישראל התבקש לקשור שה (טלה צעיר) על כרעי המיטה באו דווקא בכורות מצרים והתפלאו ואמרו מה אתם עושים? (ככה מפרש המדרש ותוספות שהכוונה "שמצרים" שאלו מה אתם עושים? מדובר על בכורות מצרים בדווקא), אם כן נשאלת שאלה גדולה, הרי הטלה הוא האליל של מצרים ולמה הבכורות דווקא שאלו מה אתם עושים? הרי כל מצרים היו צריכים לשאול על פשר המעשה המוזר של עם ישראל שהרי הטלה הוא האליל שלהם, ולמה דווקא הבכורות שאלו? ולפי מה שביארנו הכל מובן שדווקא הבכורות שאלו מכיוון שיש להם קשר ישיר עם הטלה, מה שאין כן שאר העם, ולכן דווקא הם התעוררו על הדבר. ולכן ששאלו את עם ישראל מה אתם עושים? וענו להם שבעוד כמה ימים הם שוחטים את האליל שלהם, נתמלאו חימה גדולה ופחדו פחד גדול כי הם הבינו את ההשלכות של זה, שאם הם שוחטים את האליל שלהם ממילא המזל יתהפך עליהם לרעה, וימיט אסון גדול על הבכורות שהרי יש להם קשר ישיר עם הטלה. ולכן הבכורות ביקשו משאר העם המצרי שחייבים למנוע את המהלך הזה של היהודים, וחייבים לצאת למלחמה כנגדם, והקב"ה סכסך אלו באלו שנאמר: "למכה מצרים בבכוריהם" שהכה את מצרים בבכוריהם שקמו עליהם, ואם תרצה לומר שהפסוק מדבר על מכת בכורות אז היה צריך להגיד "למכה בכורי מצרים" שמשמע הכה בכורי מצרים, אבל לא נאמר ככה אלא למכה מצרים בבכוריהם וכדלעיל.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר