סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

פורום פורטל הדף היומי

נידהל ע"אא תמוז תשע"ב02:39בחשבון הטבילות, הערות לנדה דף ל / ‏המכריע
השמטה לדף של אתמול - כט: -

ה. ריבר"י אומר דיה לטבילה שתהא באחרונה. לכאורה היינו אם אינה רוצה לשמש בליל שלושים וחמש, אבל אם רוצה אז לשמש ודאי צריכה לטבול.

ו. אלא מאי לא ידענא. יש מקום להאיר דלא סלקא דעתן שרבין נסתבך בחשבונות ולא ידע מה הקושיא, אלא רק ידע דמהאי ברייתא הוי קשיא לריב"ח והביאה לפני הלומדים שיעמדו על הקושיא. וע"כ דזה היה ברור לגמרא דהיה עמל ומברר ולא משאיר ללא הבנה, וע"כ כוונתו שיש לו מהלך ליישב את קושיית ריב"ח.

ז. טבולת יום ארוך. לכאורה עי' להלן ברש"י דף עא: דנראה דזה רק מעלה דרבנן משום דאסחה דעתה מהתרומה, וצריכה לטבול לתרומה, וא"כ יל"ע דלכ' כה"ג ל"ה טבילה בזמנה, אלא אם תרצה לאכול תרומה תטבול. והא אין נוהגים בטבילה זו כטבילה בזמנה שהרי טובלת בלילה ואוכלת מיד ואינה ממתנת להערב שמש דלמחר. וצ"ע.

ל.
א. מכדי ימי טוהר וכו'. אפשר לחשב לב"ש בצורה פשוטה. 80 יום ראשונים טובלת כל לילה משום ספק טבולת יום ארוך. ועם הטבילה דלילה ראשונה מיד כשבאה לפנינו בין השמשות הרי 81 טבילות, (אלא דבשבוע ראשון ושני יש עוד סיבה להטבילה בלילה משום יולדת זכר או נקיבה, ונפ"מ לב"ה כדלהלן. ובשבוע חמישי שביעי ותשיעי וי"א וי"ג, שהם שבועות טהורין, יש להטבילה בלילות משום סוף נדה, ו80 יום מסתיימים ג' ימים בשבוע י"ב כדלהלן, ונמצא דההטבלות בלילות דשבוע חמישי ז' וט' וי"א, יש להן סיבה נוספת), ובשבוע שני ושלישי נוספו עוד 14 טבילות ימים משום סוף זיבה דאחר זכר או נקיבה, הרי 95. ולפי האמת דטובלת גם ביום שביעי דשבוע ראשון הרי 96 טבילות.

(וזה רק עד סוף שמונים דחל באמצע שבוע יב, אבל אם יספרו ב"ש גם את 7 הטבילות של לילות שבוע יג, יהיו 103 טבילות, ועי' להלן דיש עוד 3 טבילות עד סוף 80, בימים האחרונים של השבועות הטהורים, ואם נמנה עד סוף שבוע יג, נוסיף עוד אחת ביום אחרון של שבוע יג, שגם הוא שבוע טהור, הרי סך הכל 107 טבילות, וצריכה לטבול עוד ביום א' משום שומרת יום, הרי 108, ולהחולקין על ר"ע דלא בעינן ספורין לפנינו מוסיפה עוד חמש ימים בשבוע ראשון, היינו מלבד יום א וז שכבר מנינו, ונמצא הכי הרבה שאפשר להגיע הוא 113 טבילות!).

וב"ה פליגי רק בהא דלא ס"ל טבולת יום ארוך, ומ"מ מטבילין בלילות שבוע ראשון ושני משום סוף ימי לידה דזכר ונקיבה, וטבילות ימים דשבוע שני ושלישי כב"ש, ולילות דשבוע ה' אע"ג דלית להו טבולת יום ארוך מטבילין משום סוף נדה, ועד כאן יש 35 טבילות. ובתוספת ליל ראשון 36, ובתוספת יום ז דשבוע ראשון 37.

וזה בלא טבילות שאחרי לילה 35. אבל אם ידברו על כל הימים של 96 הטבילות דב"ש, דהיינו עד סוף יום 80, שחל באמצע שבוע יב (דהוא שבוע טמא), צריך להוסיף גם לילות דשבוע ז' ט' וי"א, שהם שבועות טהורים, משום סוף נדה. והיינו עוד 21 טבילות, ובסך הכל 58 טבילות.

ולמען האמת בימים אחרונים של שבועות אלו, כלומר ז' ט' וי"א, שהן שבועות טהורים, יש גם להטבילה משום סוף זבה. עי רש"י דשבוע ה' אין לחוש לזה. (וה"ה גם ביום ז דשבוע יג, אלא דאנו מונים רק עד אמצע יב), וא"כ נוספו עוד ג' טבילות הן לב"ש והן לב"ה, ונמצאו לב"ש 99 טבילות ולב"ה 61 טבילות. ובמה שמנו ב"ש 95 טבילות, (דהיינו בלי יום אחרון דשבוע א' ז' ט' וי"א), לב"ה טובלת 57. וההפרש ביניהם הוא 38 טבילות.

וההפרש הזה נובע מכך שלב"ש מטבילין במשך לילות של 80 יום רצופין, שהם יא שבעות ועוד ג' ימים, וב"ה מודים להם רק בשבוע א' וב' משום לידה, ובשבועות ה' ז' ט' וי"א משום סוף נדה, אבל חולקים עליהם בשבועות ג' (דאין לידה ואין עדיין סוף נדה) ובכל השבועות הטמאים (דל"ש סוף נדה), והיינו ד' ו' ח' וי' ועוד ג' ימים בי"ב, והיינו 5 שבועות וג' ימים דעולים 38.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר