סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

דִּתְנַאי וּמַעֲשֶׂה בְּדָבָר אֶחָד אֶלָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מִשּׁוּם דִּתְנַאי וּמַעֲשֶׂה בְּדָבָר אֶחָד
רַב אָשֵׁי אָמַר הָא מַנִּי רַבִּי הִיא דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב כׇּל הָאוֹמֵר עַל מְנָת כְּאוֹמֵר מֵעַכְשָׁיו דָּמֵי
אַתְקֵין שְׁמוּאֵל בְּגִיטָּא דִּשְׁכִיב מְרַע אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט וְאִם מַתִּי יְהֵא גֵּט
וְלֵימָא אִם מַתִּי יְהֵא גֵּט וְאִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט לָא מַקְדֵּים אִינִישׁ פּוּרְעָנוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ
וְלֵימָא לֹא יְהֵא גֵּט אִם לֹא מַתִּי בָּעֵינַן תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא מִכְּדֵי כֹּל תְּנָאֵי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן מִתְּנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן מָה הָתָם הֵן קוֹדֵם לְלָאו אַף כֹּל [תְּנָאֵי הֵן קוֹדֵם לְלָאו] לְאַפּוֹקֵי הָכָא דְּלָאו קוֹדֵם לְהֵן
אֶלָּא אָמַר רָבָא אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט אִם מַתִּי יְהֵא גֵּט אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט
אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט לָא מַקְדֵּים אִינִישׁ פּוּרְעָנוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ אִם מַתִּי יְהֵא גֵּט אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט בָּעֵינַן הֵן קוֹדֵם לְלָאו
מַתְנִי' הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי כַּמָּה הִיא מְנִיקָתוֹ שְׁתֵּי שָׁנִים רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁמֵּת הָאָב הֲרֵי זֶה גֵּט
הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁאָמַר הָאָב אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּשַׁמְּשֵׁנִי שֶׁלֹּא בְּהַקְפָּדָה אֵינוֹ גֵּט
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כָּזֶה גֵּט כְּלָל אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל כׇּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ הֵימֶנָּה הֲרֵי זֶה גֵּט
גְּמָ' וּמִי בָּעֵינַן כּוּלֵּי הַאי וּרְמִינְהִי שִׁמְּשַׁתּוּ יוֹם אֶחָד הֱנִיקַתּוּ יוֹם אֶחָד הֲרֵי זֶה גֵּט
אָמַר רַב חִסְדָּא לָא קַשְׁיָא הָא רַבָּנַן וְהָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל
מַתְנִיתִין רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וּבָרַיְיתָא רַבָּנַן
הָא מִדְּסֵיפָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הָוֵי מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אֶלָּא בָּרַיְיתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא דְּמֵיקֵל בִּתְנָאֵי מַתְנִיתִין רַבָּנַן
רָבָא אָמַר לָא קַשְׁיָא כָּאן בִּסְתָם כָּאן בִּמְפָרֵשׁ
רַב אָשֵׁי אָמַר כׇּל סְתָם נָמֵי כִּמְפָרֵשׁ יוֹם אֶחָד דָּמֵי
תְּנַן כַּמָּה הִיא מְנִיקָתוֹ שְׁתֵּי שָׁנִים רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ בִּשְׁלָמָא לְרָבָא נִיחָא אֶלָּא לְרַב אָשֵׁי לְמָה לִי שְׁתֵּי שָׁנִים לְמָה לִי שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּיוֹם אֶחָד סַגִּי
הָכִי קָאָמַר יוֹם אֶחָד מִשְׁתֵּי שָׁנִים לְאַפּוֹקֵי לְאַחַר שְׁתֵּי שָׁנִים דְּלָא יוֹם אֶחָד מִשְּׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ לְאַפּוֹקֵי לְאַחַר שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ דְּלָא
מֵיתִיבִי הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁאָמַר הָאָב אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּשַׁמְּשֵׁנִי שֶׁלֹּא בְּהַקְפָּדָה אֵינוֹ גֵּט

רש"י

בדבר אחד. בגט עצמו הוא התנאי להחזירו והוא המעשה להיות גט: רב אשי אמר הא מני. דקתני על מנת שתחזירי מגורשת: רבי היא דאמר וכו' כאומר מעכשיו דמי. ואשתכח דבשעת גירושין נקיטא לגט ולאחר זמן היא מחזרת ומתנה על מנת להחזיר שמה מתנה: אתקין שמואל כו'. כשמוסרו לה יאמר אם לא מתי לא יהא גט אם מתי יהא גט דבעי' תנאי כפול דאי לא כפליה הוי גיטא מיד ואי כהן הוא מפסלא עליה: ה''ג ונימא אם מתי. ברישא לא מקדים כו': הן קודם. אם יעברו ונתתם (במדבר לב): ה''ג אלא אמר רבא אם לא מתי לא יהא גט. לימא ברישא משום דלא מקדים כו' והדר נימא הן ולאו דבעינן הן קודם ללאו: מתני' כמה היא מניקתו ב' שנים. שיהא לולד שתי שנים שכך הוא זמן הנקתו ולענין לשמש את אביו כל ימי חייו: רבי יהודה אומר שמנה עשר חדש. לר' יהודה זמן הנקת תינוק עד שיהו לו י''ח חדשים בכתובות בפרק אע''פ (דף ס:): מת הבן. קודם הזמן או מת האב: ה''ז גט. דכיון דלא פריש מידי לא איכוון אלא להרווחה כל ימים שהוא צריך ומכאן ואילך אינו צריך: שלא בהקפדה. היא לא הכעיסתו ואפי' הכי שאין העכבה הימנה אינו גט וכ''ש אם בהקפדה: רשב''ג אומר כזה גט. הואיל ולא הקפידתו ואין העכבה הימנה: גמ' מתני' רשב''ג. דאמר לעיל (דף עד.) תתן דמיה אלמא להרווחה מיכוון ולאו דוקא קאמר הא נמי להרווחה איכוון וכל זמן שהוא צריך לינק קאמר: וברייתא רבנן. דאמרי (שם:) אצטלית דוקא הכא נמי שימוש והנקה דוקא וביום אחד סגי: דמיקל בתנאי. דאמר תתן דמיה וקאמר נמי כל עכבה שאינה הימנה ה''ז גט: כאן בסתם. מתני' דאמר שתי שנים תניקי בסתם וברייתא במפרש יום אחד: רב אשי אמר. ברייתא בסתם דכל סתם כמפרש יום אחד דמי ומתני' רב אשי משני לה לקמיה ורב אשי לאו לשנויי מתניתין וברייתא אתא אלא לאפלוגי עליה דרבא דאמר סתם שתי שנים: יום אחד משתי שנים. של תינוק: לאפוקי. שאם הניקתו לאחר שעברו לו שתי שנים: דלא. שאין זה הנקה:

תוספות

דתנאי ומעשה בדבר אחד. פירוש שהתנאי סותר המעשה דאין הגט חל אלא אחר שנתקיים התנאי ואז אין הגט בידה אבל הילך אתרוג זה במתנה. על מנת שתחזירהו לא הוי תנאי ומעשה בדבר אחד דס''ל על מנת כאומר מעכשיו והמתנה חלה מיד ויצא בו מיד כשיבא לידו: מת הבן או מת האב ה''ז גט. פי' בקונטרס מת הבן בתוך ב' שנים משמע שרוצה לומר דאם לא הניקה ושמשה כלל דלא הוי גט וכן משמע בפירושו בגמרא גבי בשלמא לרבא כו' אלא לרב אשי כו' ואין נראה דאם מת האב כששימשתו יום אחד פשיטא דהוי גט כיון ששימשתו עד שמת דמה יש לה לשמש יותר וליכא למימר דאשמועינן אע''פ שמת קודם הוי גט דלא בעינן שתשמשנו כל ימי חייה דהא ודאי לא בעינן דאי הוה בעינן לא הוה גט דאין זה כריתות כדאמרינן בפרק בתרא (לקמן דף פג:) כל ימי חייכי אין זה כריתות אלא נראה לרבינו יצחק לפרש דמת קודם שהניקה ושימשה כלל דלא איכווין אלא להרווחה ולא לצעורה והא לא איצטריך ואפי' לרב יוסף דאמר לעיל והא לא דלה יש לחלק דהכא מסתמא אם היה יודע שימות אביו או בנו לא היה מקפיד בתנאו אבל התם אדרבה אם היה יודע דאתי מטרא לא היה משכירו כלל: כלל אמר רשב''ג כל עכבה שאינה הימנה ה''ז גט. הקשה ה''ר אלחנן א''כ אמאי קאמר רבא לעיל. דנתינה בעל כרחו לא הויא נתינה ולא הוי גט והא עכבה אינה ממנה והלכה כרשב''ג במשנתנו ועוד מאי שנא מת האב או הבן ממחולין לך דבעי למימר דאפילו לרשב''ג אינה מגורשת וי''ל דהכא ודאי להרווחה בעלמא עשה כן וכיון שמת ולא אצטריך הוי כאילו נתקיים התנאי אבל התם שתתני לי מאתים זוז בדעתו שיקבלם ולבסוף כשאינו רוצה לקבלם לא נתקיים התנאי והא דמספקא ליה לעיל במחולין לך דלמא אפי' לרבנן הוי גט ואע''ג דהכא לא הוי גט היינו משום דהתם בעצמו מחל לה אבל הכא לא מחל לה כלום: ורמינהו שימשתו יום אחד ה''ז גט. אין להקשות לפי' הקונטרס דמפרש דמת הבן או מת האב דמתני' אחר שהניקתו אמאי לא מוקי להך ברייתא דהכא שמת לאחר ששימשתו והניקתו יום אחד דא''כ הוה ליה למיתני בהדיא ומת אבל אין לתרץ דא''כ מאי איריא יום א' אפי' שעה אחת נמי דהא לרש''י שפירש בסמוך גבי אלא לרב אשי מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ה''נ יום אחד לאו דוקא אלא אפילו שעה אחת דאי דוקא לא הוי פריך מידי: מתניתין רשב''ג. דאמר גבי איצטלית תתן לו את דמיה דלהרווחה קא מיכוין ומתניתין נמי להרווחה קא מכוין והנקה ושימוש כל הצורך קאמר וברייתא רבנן דאמרי לצעורה קא מיכוין וכיון דציערה יום אחד סגי בהכי כיון דלא להרווחה קא מכוין ולפירוש זה אם מת קודם שהניקה ושימשה כלל אינו גט דהא לא ציערה אי נמי הכא לא נתכוון לצעורה בחנם אלא לצורך בנו ואביו וכי מת הא לא אצטריך אבל גבי אצטלית לעולם הוא צריך לאצטלית ולא לדמי' ולכך כשאבדה יכול לומר איני חפץ בדמי אצטלית וכן צריך לפרש בסמוך דמוקי מתני' כרבנן: ברייתא רשב''ג היא דמיקל בתנאי. ובהרווחה פורתא סגי אבל רבנן דמחמרי אית לן למימר דכל הצורך קאמר: כאן במפרש. ברייתא במפרש יום אחד וקא משמע לן דוקא הניקתו ושימשתו יום אחד אבל מת ולא הניקתו ושמשתו כלל אינו גט דסלקא דעתין כיון שהיקל עליה כל כך שלא הצריכה אלא יום אחד אף על פי דפירש כי מת ולא הניקתו ושמשתו כלל ליהוי גט קא משמע לן דלא אמרינן הכי:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר