סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מַתְנִי' הָאוֹמֵר הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אוֹ הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אִם רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי אִם רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר
לְפִיכָךְ אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ אִם רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אַף הָאוֹמֶרֶת טוֹל לִי גִּיטִּי אִם רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר
גְּמָ' אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי טַעְמָא דְּלָא שַׁוֵּיתֵיהּ אִיהִי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה הָא שַׁוֵּיתֵיהּ אִיהִי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר שְׁמַע מִינַּהּ הוֹלֵךְ כִּזְכִי דָּמֵי
לָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ הוֹלֵךְ לָאו כִּזְכִי דָּמֵי וְהִתְקַבֵּל גֵּט לְאִשְׁתִּי אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ
דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּבַעַל לָאו בַּר שַׁוּוֹיֵי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה הוּא אַף עַל גַּב דִּמְטָא גִּיטָּא לִידֵהּ לָא לֶהֱוֵי גִּיטָּא קָא מַשְׁמַע לַן דְּהִתְקַבֵּל וְהוֹלֵךְ קָאָמַר
תְּנַן הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי אִם רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר מַאי לָאו לָא שְׁנָא אַקַּבָּלָה לָא שְׁנָא אַהוֹלָכָה
לָא אַקַּבָּלָה
תָּא שְׁמַע לְפִיכָךְ אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ אִם רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר טַעְמָא דְּאָמַר אִי אֶיפְשִׁי הָא לָא אָמַר אִי אֶיפְשִׁי אִם רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר שְׁמַע מִינַּהּ הוֹלֵךְ כִּזְכִי דָּמֵי
דִּילְמָא בְּהֵילָךְ
פְּשִׁיטָא אִישׁ הָוֵי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה שֶׁכֵּן בַּעַל מוֹלִיךְ גֵּט אִשְׁתּוֹ וְאִשָּׁה הָוְיָא שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה שֶׁכֵּן אִשָּׁה מְקַבֶּלֶת גִּיטָּהּ מִיַּד בַּעְלָהּ אִישׁ לְקַבָּלָה וְהָאִשָּׁה לְהוֹלָכָה מַאי
תָּא שְׁמַע הָאוֹמֵר הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אוֹ הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אִם רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי אִם רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר מַאי לָאו בְּחַד שָׁלִיחַ וּשְׁמַע מִינַּהּ כָּשֵׁר לְקַבָּלָה כָּשֵׁר לְהוֹלָכָה לָא בִּשְׁנֵי שְׁלוּחִין
תָּא שְׁמַע לְפִיכָךְ אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ אִם רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר וְהָא הָכָא דְּחַד שָׁלִיחַ הוּא וּשְׁמַע מִינַּהּ כָּשֵׁר לְקַבָּלָה כָּשֵׁר לְהוֹלָכָה
פְּשׁוֹט מִינַּהּ אִישׁ הָוֵי שָׁלִיחַ לְקַבָּלָה שֶׁכֵּן אָב מְקַבֵּל גֵּט לְבִתּוֹ קְטַנָּה אִשָּׁה לְהוֹלָכָה תִּיבְּעֵי לָךְ מַאי אָמַר רַב מָרִי תָּא שְׁמַע אַף הַנָּשִׁים שֶׁאֵין נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר מֵת בַּעְלָהּ נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא אֶת גִּיטָּהּ וְהָתָם הוֹלָכָה הִיא
אָמַר רַב אָשֵׁי מִסֵּיפָא נָמֵי שְׁמַע מִינַּהּ דְּקָתָנֵי סֵיפָא הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה אֶת גִּיטָּהּ וּבִלְבַד שֶׁהִיא צְרִיכָה לוֹמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם וְאוֹקֵימְנָא בְּהוֹלָכָה שְׁמַע מִינַּהּ
אִיתְּמַר הָבֵא לִי גִּיטִּי וְאִשְׁתְּךָ אָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי וְהוּא אָמַר הֵילָךְ כְּמָה שֶׁאָמְרָה
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב אֲפִילּוּ הִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת שְׁמַע מִינַּהּ אַדִּיבּוּרָא דִידֵיהּ קָא סָמֵיךְ דְּאִי אַדִּיבּוּרָא דִידַהּ קָא סָמֵיךְ מִכִּי מָטֵי גִּיטָּא לִידַהּ מִיהָא תִּיגָּרַשׁ
אָמַר רַב אָשֵׁי הָכִי הַשְׁתָּא

רש"י

האומר. התקבל: רצה לחזור. הבעל: יחזור. דגט חוב הוא לה ואין חבין לאדם אלא מדעתו ליעשות לו שליח לחובתו: לא יחזור. כיון דאיהי שויתיה שליח הרי הוא כידה ונתגרשה מיד בקבלתו של זה: לפיכך. כיון דאמרן אין יכול לחזור אין לו תקנה לחזור אא''כ אמר לו הבעל לזה שעשתה אותו שליח לקבלה אי אפשי שתקבל לה להיות כידה אלא שליח שלי תהא להוליכו לידה: אם רצה לחזור. כל זמן שלא הגיע גט לידה: יחזור. שאינה מתגרשת אלא מדעת המגרש והרי אמר לא יהא גט עד שיגיע גט לידה: אף האומרת טול לי גיטי. לשון קבלה הוא: גמ' טעמא דלא שויתיה שליח לקבלה. אהולך גט זה לאשתי קאי דקתני מתני' יחזור ומיירי בדלא שויתיה איהי שליח לקבלה ובעל לאו בר שוייה שליח לקבלה הוא דהא חוב הוא לה והכא הוא דקאמרינן יחזור: הא שויתיה איהי שליח לקבלה. וקאמר איהו הולך: לא יחזור. דלא עקריה משליחותא דידה: אלמא הולך כזכי דמי. ופלוגתא היא בפ''ק (לעיל דף יד.): לא לעולם לאו כזכי דמי. ואפילו שויתיה איהי שליח לקבלה ואמר לו איהו הולך מיעקר עקריה משליחותא ושוייה איהו שליח להולכה והאי דנקט מתני' בדלא שויתיה שליח משום התקבל נקט לה דהתקבל איצטריכא ליה לאשמועי' דאע''ג דלא שויתיה היא שליח ובעל נמי לאו בר שוייה שליח לקבלה הוא אלא להולכה ואיהו לא אמר הולך אפ''ה כי מטא גט לידה מיהא מגורשת: לא ליהוי גיטא. דהא לאו להולכה שוייה שליח ולקבלה נמי לא בר שוייה שליח הוא: קמ''ל. דהתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר דאדם יודע שאין לו שליחות לקבלה ואיידי דתנא התקבל תנא הולך דהכי קאמר מתני' בין שאמר בעל בלשון קבלה בין שאמר בלשון הולכה הוי שליח להולכה: מאי לאו. אתרוייהו מילי דתנא לעיל מינה קאי לא שנא כי אמר הבעל קבלה ולא שנא הולכה אי שויתיה איהי שליח לקבלה מעיקרא לא יחזור ש''מ הולך כזכי דמי: דלמא בהילך. בהך סיפא לא תיתני הולך ותן לה אלא הילך ותן לה דהילך ודאי הילך כדקאמרה היא ואי לאו דאמר אי אפשי הוה ליה שליח לקבלה: פשיטא איש. זכר יכול ליעשות שליח לבעל להולכה כיון דאיתרבי שליחות מקרא מושלחה פשיטא דודאי זכר להולכה רבי: שכן בעל. עליו להוליך גט לאשתו ובמידי דאיהו כשר שלוחו נמי כשר: ואשה. אחרת פשיטא לן דהויא שליח לחברתה לקבלה מאחר דרבי קרא שליחות לקבלה מושלחה מביתו קרי ביה ושלחה: שכן. היא עצמה מקבלת גיטה: איפכא מאי. מי אמרי' כיון דהוא עצמו לאו בר קבלה הוא שאר זכרים נמי לאו בני קבלה נינהו וכן לענין הולכה באשה: בחד שליח. קאמר דבין א''ל בעל הולך בין א''ל התקבל הוי שליח להולכה ואי אמרה ליה איהי מעיקרא לההוא התקבל הוי שליח לקבלה אלמא ההוא דאכשר להיות שליח לבעל להולכה מכשר להיות שליח לאשה לקבלה: לא בשני שלוחין. וה''ק הבעל שאמר לאיש בין התקבל בין הולך לשון הולכה היא והאשה שאמרה לחברתה התקבל ונתנו לה הבעל אם רצה לחזור לא יחזור ולאו אשליח דרישא קאי: והא הכא דחד שליח הוא. לההוא דאמרה ליה איהי התקבל א''ל איהו אי איפשי שתקבל אלא הולך: פשוט מינה איש דהוי שליח לקבלה. כלומר מתרתי בעיין דבעינן לעיל חדא מצית למפשט מינה דאיכא למימר מתני' באיש קמיירי דכשר אף לקבלה ודין הוא שהרי מצינו שהוא ראוי לקבלה בגט של בתו קטנה שהתורה זכתה לו לקבל קידושיה כדילפינן בכתובות (דף מו:) מויצאה חנם אין כסף ולקבל את גיטה דכתיב ויצאה והיתה לאיש איתקש יציאה להויה הלכך בשליחות נמי כשר אבל אשה להולכה אכתי מיבעי לן: אף הנשים כו'. חמותה ובת חמותה צרתה ויבמתה ובת בעלה: והתם הולכה היא. דקתני להביא: ואוקימנא בהולכה. בפרק קמא מדקתני צריכה לומר בפני נכתב והוינן בה מכי מטא גיטא לידה איגרשה לה ומתרצינן דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם: ה''ג הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי. האשה שאמרה לשלוחה הבא לי גיטי והוא אומר לבעל אשתך אמרה התקבל לי גיטי: והוא אומר. הבעל אמר לו הילך כמה שאמרה: אפי' הגיע גט לידה אינה מגורשת. כדמפרש ואזיל: ש''מ. דמאן דאמר לשליח הילך כמה שאמרה משלחך אדיבורא דידיה סמיך אדעתא דדיבורא דשליח קאמר ליה האי הילך כמה שאמרה דמהימנת לי דשליח לקבלה את הילכך אינה מגורשת דכי יהב בעל ניהליה אדעתא דשליחות קבלה יהיב ניהליה ולאו אדעתא דהולכה ושליח לקבלה לא הוי ותפשוט מינה בעיא דאיבעיא לן בב''מ בהשוכר את האומנין אדיבורא דשליח סמיך: דאי אדיבורא דידה סמיך. והכי קאמר ליה אנא לא ידענא אלא כדאמרה איהי מסרנא ליה ניהלך: כי מטא גט לידה מיהא תתגרש. דהא בעל נמי שליח להולכה שוייה:

תוספות

מתני' האומר התקבל. בירושלמי תנא התקבל אחר הניזקין ואחריו מי שאחזו וכן נראה לר''ת דהניזקין תנא בתר השולח משום דאיירי במילי דהויא מפני תיקון העולם והשתא הדר למילתיה דאיירי בשליחות ואיידי דאיירי באומר לשנים תנו או לשלשה כתבו ותנו תנא בתריה מי שאחזו דאיירי נמי באומר כתבו ואיידי דתנא במי שאחזו במגורשת ואינה מגורשת תנא בתריה הזורק דקתני בה מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת.: הא שויתיה שליח. השתא סלקא דעתין דלא איצטריך למיתני התקבל אלא למידק דכי היכי דהתקבל דוקא בלא שויתיה שליח הולך נמי דוקא בלא שויתיה שליח: דילמא בהילך. אינו מגיה אלא כלומר דילמא איכא דתני הילך: איש לקבלה ואשה להולכה מאי. משום דבגט אשה בהולכה. לא שייכא ואיש בקבלה משום הכי קבעי:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר