סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

לְמַאי אֲתָא לְכִדְתַנְיָא כֵּיצַד הָיָה עוֹשֶׂה נוֹתֵן אֶת הַפֶּדֶר אַבֵּית הַשְּׁחִיטָה וּמַעֲלֵהוּ וְזֶה הוּא דֶּרֶךְ כָּבוֹד שֶׁל מַעְלָה
מַתְנִי' הַפַּיִיס הַשְּׁלִישִׁי חֲדָשִׁים לִקְטֹרֶת בֹּאוּ וְהָפִיסוּ וְהָרְבִיעִי חֲדָשִׁים עִם יְשָׁנִים מִי מַעֲלֶה אֵבָרִים מִן הַכֶּבֶשׁ לַמִּזְבֵּחַ
גְּמָ' תָּנָא מֵעוֹלָם לֹא שָׁנָה אָדָם בָּהּ מַאי טַעְמָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲשֶׁרֶת
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי מַאי טַעְמָא אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב יָשִׂימוּ קְטוֹרָה בְּאַפֶּךָ וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ בָּרֵךְ ה' חֵילוֹ אִי הָכִי עוֹלָה נָמֵי הָכְתִיב וְכָלִיל עַל מִזְבְּחֶךָ
אֲמַר לֵיהּ הָא שְׁכִיחָא וְהָא לָא שְׁכִיחָא
אָמַר רָבָא לָא מַשְׁכַּחַתְּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דְּמוֹרֵי אֶלָּא דְּאָתֵי מִשֵּׁבֶט לֵוִי אוֹ מִשֵּׁבֶט יִשָּׂשכָר לֵוִי דִּכְתִיב יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב יִשָּׂשכָר דִּכְתִיב (וּבְנֵי) יִשָּׂשכָר יוֹדְעֵי בִינָה לַעִתִּים לָדַעַת מַה יַּעֲשֶׂה יִשְׂרָאֵל וְאֵימָא יְהוּדָה נָמֵי דִּכְתִיב יְהוּדָה מְחוֹקְקִי אַסּוֹקֵי שְׁמַעְתָּא אַלִּיבָּא דְהִילְכְתָא קָאָמֵינָא
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֵין מְפַיְּיסִין עַל תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבָּיִם אֶלָּא כֹּהֵן שֶׁזָּכָה בּוֹ בְּשַׁחֲרִית זוֹכֶה בּוֹ עַרְבִית מֵיתִיבִי כְּשֵׁם שֶׁמְּפַיְּיסִין שַׁחֲרִית כָּךְ מְפַיְּיסִין בֵּין הָעַרְבַּיִם כִּי תַּנְיָא הָהִיא בִּקְטוֹרֶת
וְהָתַנְיָא כְּשֵׁם שֶׁמְּפַיְּיסִין לוֹ שַׁחֲרִית כָּךְ מְפַיְּיסִין לוֹ עַרְבִית אֵימָא לָהּ
וְהָתַנְיָא כְּשֵׁם שֶׁמְּפַיְּיסִין לוֹ שַׁחֲרִית כָּךְ מְפַיְּיסִין לוֹ עַרְבִית וּכְשֵׁם שֶׁמְּפַיְּיסִין לָהּ שַׁחֲרִית כָּךְ מְפַיְּיסִין לָהּ עַרְבִית
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק הָכָא בְּשַׁבָּת עָסְקִינַן הוֹאִיל וּמִשְׁמָרוֹת מִתְחַדְּשׁוֹת
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא נְפִישִׁי לְהוּ פְּיָיסוֹת מַיְיתֵי כּוּלְּהוּ מִצַּפְרָא אָתוּ דְּזָכֵי בֵּיהּ שַׁחֲרִית זָכֵי דְּזָכֵי בְּעַרְבִית זָכֵי
הָרְבִיעִי חֲדָשִׁים עִם יְשָׁנִים וְכוּ' מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דִּתְנַן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר הַמַּעֲלֶה אֵיבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא מַעֲלֶה אוֹתָן לַמִּזְבֵּחַ
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי מָר סָבַר בְּרׇב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ וּמָר סָבַר מְקוֹם שְׁכִינָה לָאו אוֹרַח אַרְעָא
אָמַר רָבָא לָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אִית לֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי יְהוּדָה אִית לֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאִם כֵּן בָּצְרוּ לְהוּ פְּיָיסוֹת
וְאִי מַשְׁכַּחַתְּ תַּנָּא דְּתָנֵי חָמֵשׁ

רש"י

למאי אתא. הא אף הם בכלל הנתחים דבשלמא הראש דרשינן ליה בשחיטת חולין (דף כז.) דאיצטריך לפי שנאמר והפשיט וערכו אין לי בכלל עריכה אלא נתחים שהן בכלל הפשט מניין לרבות הראש שכבר הותז בשחיטה ולא היה בשעת הפשט ת''ל את הראש אלא פדר בכלל המופשטים הוא ולמאי כתבי': דרך כבוד. לפי שבית השחיטה מלוכלך בדם הראש: מתני' חדשים לקטורת. מי שלא זכה לקטורת מימיו ובגמ' מפרש מאי שנא חדשים וכך היו מכריזין קול בעזרה: גמ' מפני שמעשרת. לפיכך לא היו מניחין אותו לשנות: והא כתיב וכליל על מזבחך. בההוא קרא גופיה: הא לא שכיחא. ומסתברא דכי כתיב עושר אדלא שכיחא דאם לא כן נמצאו הכל עשירים: דמורי. שמורה הוראות בישראל: אליבא דהילכתא. להורות כדת וכהלכה: שזכה בו שחרית. איש איש שזכה בעבודה: כי תניא ההיא בקטרת. לפי שלא שנה אדם בה: הואיל ומשמרות מתחדשות. ומשמר שעבד שחרית אינו עובד בין הערבים: ולמאי דסליק אדעתין. שהיו מפייסין בין הערבים נפישי להו פייסות: כולהו מצפרא. ושם מפייסין מי יזכה לשל שחרית ומי לשל בין הערבים: הוא מעלה לגבי המזבח. אותו איש שזכה בו להוליכו לכבש חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח וכשהיו מוליכין אותו מניחין אותו מחציו של כבש למטה כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש והולך ועולה בכבש וכשמגיע למקום שהאיברים שם נוטלן והכי תנן במסכת שקלים (דף יג.) איברי תמיד ניתנין מחצי כבש ולמטה במזרח: לאו אורח ארעא. למיתחזי כמאן דטריח ליה מילתא: לא ר''א בן יעקב אית ליה דר' יהודה. דאמר לא היה פייס למחתה ונותן ראב''י פייס למחתה תחת פייס מן הכבש ולמזבח:

תוספות

יהודה מחוקקי. יש מקשה אמאי לא מייתי מדכתיב בתורה דכתיב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו (בראשית מט) וי''ל דההיא בברכה הוא דכתיב אבל מהאי קרא מייתי שכך היה שביהודה יש מחוקקים: אלא כהן שזכה בו שחרית זוכה בו ערבית. תימה לי והא ע''כ היה צריך להפיס ערבית בשביל סידור שני גזירין שאותם של בוקר היו בכהן הזוכה בתרומת הדשן ושני כהנים זוכין בהן בערב ואין לתרץ דמודה הוא דבשבילם מפייסין לערב ולא אתא לאשמועינן אלא דבהנך עבודות שיש דוגמתן בבקר לא היו מפייסין דאם כן כי פריך בסמוך ולמאי דס''ד מעיקרא נפישי להו פייסות לר' יוחנן לרשב''י נמי תיקשי כיון דמפייסי בערב בשביל שני גזירי עצים א''כ נפישי להו פייסות ודוחק הוא לומר דהנך תרי מדשן מזבח הפנימי ומנורה שהיו בפייס של תמיד השחר ולא היו בערב הם היו זוכין בגזירין בערב נמצא שלא היו צריכין להפיס בשביל הגזירין לערב כי דוחק הוא לבדות דבר זה מדעתינו אלא נראה דלרבי יוחנן פשיטא ליה דמצפרא מפיסין נמי על שני גזירין של בין הערבים כיון דאותו פייס שמפיסין לתמיד השחר מהני נמי לבין הערבים סברא הוא שיפיסו אז כמו כן לצורך גזירין של בין הערבים והא דלא חשיב להו במתני' בפייס השני י''ל דלא חשיב אלא י''ג כהנים הזוכין בו בפייס השני לצורך תמיד של שחר אבל למאי דס''ד מעיקרא דלכל עבודה של בין הערבים חוזרין ומפיסין הוה ס''ד שבערב מפיס לו דאמאי מפיסין לו שחרית כיון דלא מהני פייס דשחרית לשל בין הערבים מידי ועוד לישנא דברייתא דקתני כך מפייסין לו ערבית משמע שבערב מפייסין וא''כ נפישי להו פייסות: והתניא כדרך שמפייסין לו שחרית. פי' והכא לא מצי לשנויי בקטורת מדקתני לו לשון זכר אלמא לתמיד קאמר דאי בקטורת הוה ליה למיתני לה לשון נקבה: דתנן ראב''י אומר המעלה איברים כו'. דתנן גרסינן משנה היא בתמיד פ''ה [מ''ב] (דף לב:) ולעיל בפ''ק (דף יד:) דפריך סתמא דתמיד אדיומא ומשני מאן תנא יומא ר''ש איש המצפה היא משום דאשכחן דפליג אחדא סתמא דתמיד דתניא ר''ש איש המצפה משנה בתמיד לא הוה מצי למימר ראב''י הוא דפליג הכא אסתמא דתמיד דקא תני ברישא הרביעי חדשים עם ישנים מי מעלה איברים מכבש למזבח והדר קתני ראב''י אומר המעלה איברים וכו' דהא אסתמא דיומא נמי פליג דבמתניתין נמי קתני הרביעי מי מעלה איברים ואוקמה דלא כראב''י ואע''ג דאיכא נמי סתמא דמתני' כראב''י דקתני תמיד קרב בתשעה ופרש''י דסתמא כראב''י אין נראה לפרש כן דא''כ ה''ל להש''ס לאקשויי רישא רבנן וסיפא ראב''י ולישני אין רישא רבנן וסיפא ראב''י ונהי דמרישא דרישא דקתני י''ג כהנים זוכין בו לא קשיא לן דלרבנן הוו להו י''ד עם המעלה איברים מכבש למזבח וא''כ תקשי רישא וסיפא ראב''י ומציעתא רבנן דההיא איכא לשנויי דאתיא אפילו כרבנן ולא קא חשיב אלא י''ג כהנים הזוכין בפייס השני אבל מעלה איברים מכבש למזבח ההוא פייס רביעי באפי נפשיה הוא מיהו הא קשיא רישא רבנן וסיפא ראב''י כדפרישית ונראה דתמיד קרב בט' לא הויא סתמא כראב''י אלא משום דבעי למימר לא פחות ולא יותר קאמר ליכא למ''ד שיהא תמיד קרב בפחות מט' אבל י' לא הוי כל שעתא דזימנין דבהעלאת איברים מכבש למזבח זכה אחד מהנך שזכו להוליך לכבש אבל בציר מט' לא הוו ובחג בציר מי' לא הוו וכן כולם אבל אין לפרש דלא קא חשיב אלא הולכת איברים לכבש דהא קא חשיב נמי צלוחית מים ובזיכין וגזירין מיהו מצי למימר דלא קא חשיב אלא תחילת הולכות בין דאיברים בין דצלוחית מים בין דבזיכין אבל גמר הולכת איברים מכבש למזבח לא קא חשיב וראשון נראה יותר: מקום שכינה לאו אורח ארעא. אפילו ראב''י דקסבר הכא דלאו אורח ארעא נראה דמודה הוא בההיא דתמיד [נשחט] (דף סד.) בערב הפסח שחט ישראל וקיבל הכהן נותנו לחבירו וחבירו לחבירו וכו' עד והכהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד ומפרש בגמרא טעמא משום ברוב עם הדרת מלך דהתם לא שייך למימר לאו אורח ארעא שהרי כשהיה נותנה לחבירו לא היה הולך לו אלא חוזר ומקבל ומושיט וחוזר ומקבל ומושיט שהרי רוב פסחים היה להם אבל היכא שמוליך עד לכבש והולך לו ההוא ודאי לאו אורח ארעא: ואי משכחת תנא דתני חמש כו'. תימה לי לימא דההוא תנא סבירא ליה דחוזרין ומפיסין לתמיד של בין הערבים בערב דהשתא איכא ה' פייסות וי''ל דה''ק אי משכחת תנא דתני חמש בשחרית אי נמי י''ל אי קסבר דחוזרין ומפייסין לתמיד של בין הערבים אף על גב דהפיסו לתמיד של שחר א''כ היו חוזרין ומפיסין נמי להקטרת של בין הערבים ונפישי להו פייסות טפי מחמש:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר