סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

גְּמָ' מַאי אֲבָנִים שֶׁהֵן לְצׇרְכָּהּ הָכָא תַּרְגִּימוּ אַבְנֵי דְאַכְפָּא עוּלָּא אָמַר אֲבָנִים הַסְּדוּרוֹת לְגָדֵר וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא אֲבָנִים צְבוּרוֹת לְגָדֵר תְּנִי סְדוּרוֹת
הָכָא תַּרְגִּימוּ אַבְנֵי דְאַכְפָּא לְרַבִּי מֵאִיר דִּמְתַקְּנָן אַף עַל גַּב דְּלָא מַחֲתָן לְרַבָּנַן הוּא דְּמַחֲתָן
וּלְעוּלָּא דְּאָמַר אֲבָנִים הַסְּדוּרוֹת לְגָדֵר לְרַבִּי מֵאִיר דִּמְתַקְּנָן אַף עַל גַּב דְּלָא סְדִרָן לְרַבָּנַן הוּא דִּסְדִרָן
וְאֶת הַקָּנִים שֶׁבַּכֶּרֶם שֶׁהֵן לְצׇרְכּוֹ קָנִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי קָנִים הַמְחוּלָּקִין שֶׁמַּעֲמִידִים תַּחַת הַגְּפָנִים לְרַבִּי מֵאִיר דִּמְשַׁפְּיָין אַף עַל גַּב דְּלָא מוֹקְמָן לְרַבָּנַן הוּא דְּמוֹקְמָן
וְאֶת הַתְּבוּאָה הַמְחוּבֶּרֶת לַקַּרְקַע וְכוּ' וְאַף עַל גַּב דִּמְטַאי לְמִיחְצַד וְאֶת חִיצַת הַקָּנִים שֶׁפְּחוּתָה מִבֵּית רוֹבַע וְאַף עַל גַּב דְּאַלִּימִי
וְאֶת הַשּׁוֹמֵירָה שֶׁאֵינָהּ עֲשׂוּיָה בְּטִיט אַף עַל גַּב דְּלָא קְבִיעָא בְּאַרְעָא וְאֶת הֶחָרוּב שֶׁאֵינוֹ מוּרְכָּב וְאֶת בְּתוּלַת הַשִּׁקְמָה אַף עַל גַּב דְּאַלִּימִי
אֲבָל לֹא מָכַר אֶת הָאֲבָנִים שֶׁאֵינָן לְצׇרְכָּהּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּלָא מְתַקְּנָן לְרַבָּנַן דְּלָא מַחֲתָן
וּלְעוּלָּא דְּאָמַר אֲבָנִים הַסְּדוּרוֹת לְגָדֵר לְרַבִּי מֵאִיר דְּלָא מְתַקְּנָן לְרַבָּנַן דְּלָא סְדִרָן
וְלֹא אֶת הַקָּנִים שֶׁבַּכֶּרֶם שֶׁאֵינָן לְצׇרְכּוֹ לְרַבִּי מֵאִיר דְּלָא מְשַׁפְּיָין לְרַבָּנַן דְּלָא מוֹקְמָן וְלֹא אֶת הַתְּבוּאָה הַתְּלוּשָׁה מִן הַקַּרְקַע וְאַף עַל גַּב דִּצְרִיכָא לְאַרְעָא
וְלֹא אֶת חִיצַת הַקָּנִים שֶׁהִיא בֵּית רוֹבַע וְאַף עַל גַּב דְּקַטִּינֵי אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לֹא חִיצַת הַקָּנִים בִּלְבַד אֶלָּא אֲפִילּוּ עֲרוּגָה קְטַנָּה שֶׁל בְּשָׂמִים וְיֵשׁ לָהּ שֵׁם בִּפְנֵי עַצְמָהּ אֵינָהּ נִמְכֶּרֶת עִמָּהּ אָמַר רַב פָּפָּא וְהוּא דְּקָרוּ לָהּ וַורְדָּא דִפְלָנְיָא
וְלֹא הַשּׁוֹמֵירָה הָעֲשׂוּיָה בְּטִיט וְאַף עַל גַּב דִּמְחַבְּרָא בְּאַרְעָא וְלֹא אֶת חָרוּב הַמּוּרְכָּב וְלֹא סַדַּן הַשִּׁקְמָה וְאַף עַל גַּב דְּקַטִּינֵי
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר מַלְבְּנוֹת שֶׁל פְּתָחִים מַהוּ הֵיכָא דִּמְחַבְּרִי בְּטִינָא לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּהָא מְחַבַּר כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דִּנְקִיטִי בְּסִיכֵּי מַאי תֵּיקוּ
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא מַלְבְּנוֹת שֶׁל חַלּוֹנוֹת מַהוּ מִי אָמְרִינַן לְנוֹי בְּעָלְמָא הוּא דַּעֲבִידִי אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דִּמְחַבְּרִי מְחַבְּרִי תֵּיקוּ
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה מַלְבְּנוֹת שֶׁל כַּרְעֵי הַמִּטָּה מַהוּ כֹּל הֵיכָא דְּמִטַּלְטְלֵי בַּהֲדַהּ לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּהָא מִטַּלְטְלִי כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ הֵיכָא דְּלָא מִטַּלְטְלִי מַאי תֵּיקוּ
וְלֹא אֶת חָרוּב הַמּוּרְכָּב וְלֹא סַדַּן הַשִּׁקְמָה וְכוּ'

רשב"ם

גמ' אבני דאכפא. לאחר שקצרו העומרים מניחין אותן לייבשן ומניחין עליהם אבנים כדי שלא יפזרם הרוח: הסדורות. בתוך השדה לעשות גדר לשדה: צבורות. ואע''ג דאינן סדורות חשיב להו תשמיש קבוע דשדה לימכר עמו: הכא תרגימו אבני דאכפא. כעין אמר מר הדר למילתיה לפרושי אליבא דר''מ ואליבא דרבנן: לר''מ. דאמר פרק המוכר את הספינה (לקמן דף עח:) מכר כרם מכר תשמישי כרם ושמעינן דאתא לאיפלוגי אדרבנן ולמימר דאפי' אותן תשמישין שאינן נמכרין לרבנן עם הכרם דלא קביעי כל כך לר''מ מכורין הן והלכך בכל תשמישי כרם ושדה השנוין במשנתינו בעינן לפרושי היכי דמי דלר''מ מכור ולרבנן אינו מכור והלכך לר''מ הני אבני דאכפא מכורין הן בכלל שדה כיון דמתוקנות ומזומנות לצורך העומרים: ואע''ג דלא מחתן. שאינן מונחות בתוך השדה אלא חוץ לשדה דלהכי אהני מאי דאמר ר''מ מכר כל תשמישי כרם לטפויי במכירת השדה אפילו הנהו תשמישין שאינן מונחין בתוכו הואיל ולצורך השדה נתקנו והא דאמרן לעיל (דף סה:) אפילו תימא ר''מ התם קביע כו' הני אבני דאכפא דמיתקני קרי קביעי אף על פי שאין מחוברין בקרקע הרי קבועין לתשמיש שדה זו ואין דרך לטלטלן לשדה אחר ולא להשאילן: לרבנן. דאמרי לא מכר כל תשמישי כרס אלא המיוחדין הרבה לתשמיש אין נמכרין אלא א''כ מחתן לתוך השדה: ולעולא דאמר אבנים הסדורות לגדר. ובעל כרחך סתמא כרבנן נקט למילתיה דלר''מ לא בעינן סדורות אלא דמתקנן לצורך גדר שדה זו: אע''ג דלא סידרם. זו על בב זו דבכלל כל תשמישי כרם הוא לרבנן לא מזדבני עד דסידרן לכך דהיינו מעשה גדול ותשמיש קבוע: קנים מאי עבידתייהו. מה צריכין לכרם קנים הגדילים בקרקע דקנים סתמא משמע ליה במקום גידולן כמו חיצת הקנים: קנים המחולקין. מפוצלין שמעמידים תחת הגפנים כדי שיהו הגפנים זקופין והאשכולות תולין באויר ולא יתקלקלו בקרקע וקורין להו פאשיל''ש: דמשפיין. משופין ומתוקנין לכך: אע''ג דלא מוקמן. שאינן זקופין ונעוצים עדיין בקרקע: ואע''ג דמטאי למיחצד. הגיע זמן קצירתה וסד''א כל העומד לקצור כקצור דמי אפ''ה לגבי מכירה מכורים בכלל שדה ובדלא מטאי לא איצטריך למיתני מכר דפשיטא היא שהרי השדה מוכר עכשיו לגמרי וזה הלוקח לא יניח למוכר לבשל כאן פירותיו וללקיטה השתא לא חזו הלכך פשיטא דודאי מכר: אע''ג דאלימי. דבתר תפיסת הקרקע אזלינן ופרושי הוא דקמפרש גמ' למתני' ואזיל: דלא קביעא. בקרקע: לר' מאיר דלא מתקנן. דהשתא אינן תשמיש כלל ולרבנן דלא מחתן דלא הוי תשמיש קבוע וחשוב: דצריכא לארעא. לשטחה בשדה לאחר קצירה להנפח התבואה מריח הקרקע ולייבש: דקטיני. קנים דקים: נראה בעיני לפי שטת המשנה דקתני בין כך ובין כך לא מכר את חיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שהיא עשויה בטיט ולא את חרוב כו' ובסיפא דרישא לא תנינן להו במתניתין שכן סדר שמועה זו והכי גרסינן לה ולא את התבואה התלושה מן הקרקע ואע''ג דצריכא לארעא ולא את חיצת הקנים שהיא בית רובע ואע''ג דקטיני אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא את חיצת הקנין בלבד כו' עד אמר רב פפא והוא דקרו לה וורדא דפלניא ולא את השומירה העשויה בטיט ואע''ג דקביעא בעי ר' אלעזר מלבנות של פתחים כו' בעי ר' זירא כו' בעי ר' ירמיה כו' עד היכא דלא מיטלטלי מאי תיקו ולא את חרוב המורכב ולא את סדן השקמה אע''ג דקטיני מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ויקם כו' ולפי שיש דברים קצרים בשמועה זו טעו הסופרים ונשתבשו הספרים ולפי סדר שסדרתי אפרשנה: לא את חיצת הקנים בלבד. שהוא דבר חשוב ומחזיק בית רובע בקרקע אמרו דאינו מוכר עם השדה אלא אפי' ערוגה קטנה דלא הוי בית רובע ואורחא דמילתא נקט של בשמים לפי שדרך לקרות לה שם בפני עצמה והוא הדין לכל דבר שיש לו שם בפני עצמו ובחיצת קנים בלבד פירש לך שיעורא דמילתא דפסיקא היא דאי הוי בית רובע יש לו שם בפני עצמו ואי לא לא: אמר רב פפא והוא דקרו כו'. לפרושי אתא היכי דמי יש לה שם בפני עצמה דקאמר רבי יוחנן: וורדא דפלניא. ערוגת בושם של פלוני: אע''ג דקביעא. השומירה בקרקע כיון דטוחה בטיט אינה מיטלטלת עוד וחשיבא ויש לה שם בפני עצמה והרי הוא כמוכר את השדה שלא מכר את הבית דאין בית בכלל שדה אלא בכלל חצר: בעי רבי אלעזר כו'. משום מתני' דקמיפלגא בשומירה בין עשויה בטיט לשאינה עשויה בטיט נקט לה הכא להך בעיא דקמיפלגא נמי בין עשויה בטיט לנקיטי בסיכי ובמוכר את הבית לחבירו קבעי אם מכר בכלל הבית מלבנות של פתחים אם לאו והוא תיקון שעושין סביב המזוזות ומלמעלה ומלמטה שהדלת שוקף עליהן: דמחברי בטינא. מחוברין בכותל אבנים בטיט: דהא מחברי. והוי מן הבית עצמו: בסיכי. יתידות קביל''ש ונוח לפרקן: מאי. מי אמרינן אינן צריכין לפתח כל כך ולא מכרן או לא תיקו: בעי ר' זירא. אם תמצי לומר מלבנות של פתחים דנקיטי בסיכי מכורין בכלל הבית היינו משום דלחיזוק עבידן אבל מלבנות של חלונות דנקיטי בסיכי מהו לנוי עבידן ולא מזדבני או דלמא כיון דמחברי בסיכי הא מיחברי ונמכרין כדאמרן גבי מלבנות פתחים אבל מחברי בטיט לא מיבעיא לן כן נראה בעיני: מלבנות של כרעי המטה. חתיכות עץ היו נותנים תחת כרעי המטה כדי שלא ירקבו בקרקע ואם תמצי לומר גבי פתחים וחלונות דמזדבני היינו משום דמחברי מיהא בסיכי אבל הכא בדלא מיחברי למטה כלל כדמפרש ואזיל קמיבעיא ליה אם הוא מכור עם המטה או לא: דמיטלטלי בהדה. שמחוברין במסמרות או בסיכי:

תוספות

ואת השומירה. רשב''ם גריס ברישא שאין עשויה בטיט ובסיפא גבי לא מכר גריס העשויה ורבינו חננאל גריס איפכא: והוא דמחתן. אין נראה לפרש לר''י דמחתי על העומרי' דמה אנו צריכין שיהו מונחים על העומרים הואיל והעומרים שהן תלושין אינן מכורין ונראה לר''י דלא מחתן היינו שמעולם לא הניחו על העומרים ומחתן היינו שכבר הונחו ולאו דמחתי השתא: מחולקין. בערוך פירש שהסירו הקליפות כדי שלא יתליעו: ולא את חיצת הקנים כו'. אע''ג דקטיני. עוד יאריך לקמן על משנה זו ובההיא דשומירה וחרוב אלא כן דרך הגמרא שמתחלה מפרש המשנה ואח''כ מאריך: בעי ר' אלעזר מלבנות פתחים. לא כפי' הקונטרס דאפתח הבית קאי דהא לא איירי כלל במכר בית אלא נראה לר''י דאפתח שומירה קאי ואשומירה דרישא קאי דקתני דמכר את השומירה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר