סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

נִשְׁעֲיֵיהּ בְּאַמְּתָא מִלְּבַר וְנֶיעֱבַד מִלְּגָיו עָבֵיד חַבְרֵיהּ מִלְּבַר וְאָמַר דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא אִי הָכִי הַשְׁתָּא נָמֵי דְּקָפֵיל לֵיהּ חַבְרֵיהּ וְאָמַר דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא קִילּוּפָא מִידָּע יְדִיעַ
הוּצָא אָמַר רַב נַחְמָן סַינּוֹפֵי יְרֵיכֵי מִלְּבַר וְנֶיעְבַּד מִלְּגָיו עָבֵיד נָמֵי חַבְרֵיהּ מִלְּבַר וְאָמַר דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא אִי הָכִי הַשְׁתָּא נָמֵי גָּיֵיז וְשָׁדֵי לֵיהּ וְאָמַר דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא מַשְׁרֵיק לֵיהּ טִינָא הַשְׁתָּא נָמֵי אָתֵי חַבְרֵיהּ וְקָלֵיף לֵיהּ קִילּוּפָא מִידָּע יְדִיעַ
אַבָּיֵי אָמַר הוּצָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא אֶלָּא בִּשְׁטָרָא
אֲבָל אִם עָשׂוּ מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזִיקָא לְרַב אָשֵׁי לָא יַעֲשׂוּ לֹא זֶה וְלֹא זֶה אֲמַר לֵיהּ לָא צְרִיכָא דִּקְדֵים חַד מִנַּיְיהוּ וַעֲבַד דִּידֵיהּ וְאִי לָא עָבֵיד חַבְרֵיהּ אָמַר דִּידֵיהּ הוּא
וְתַנָּא תַּקַּנְתָּא לְרַמַּאי קָא מַשְׁמַע לַן אֲמַר לֵיהּ וְרֵישָׁא לָאו תַּקַּנְתָּא לְרַמַּאי הוּא
אֲמַר לֵיהּ בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא תְּנָא דִּינָא וּמִשּׁוּם דִּינָא תְּנָא תַּקַּנְתָּא אֶלָּא סֵיפָא דִּינָא קָתָנֵי דְּקָתָנֵי תַּקַּנְתָּא אָמַר רָבִינָא הָכָא בְּהוּצֵי עָסְקִינַן לְאַפּוֹקֵי מִדְּאַבַּיֵּי דְּאָמַר הוּצָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא אֶלָּא בִּשְׁטָרָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּבַחֲזִית סַגִּיא
מַתְנִי' הַמַּקִּיף אֶת חֲבֵירוֹ מִשָּׁלֹשׁ רוּחוֹתָיו וְגָדַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְאֶת הַשְּׁנִיָּה וְאֶת הַשְּׁלִישִׁית אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל
גְּמָ' אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל לָא שְׁנָא עָמַד נִיקָּף לָא שְׁנָא עָמַד מַקִּיף
אִיתְּמַר רַב הוּנָא אָמַר הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁגָּדַר חִיָּיא בַּר רַב אָמַר הַכֹּל לְפִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל
תְּנַן הַמַּקִּיף אֶת חֲבֵירוֹ מִשָּׁלֹשׁ רוּחוֹתָיו וְגָדַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְאֶת הַשְּׁנִיָּה וְאֶת הַשְּׁלִישִׁית אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ הָא רְבִיעִית מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ אֵימָא סֵיפָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא דְּאָמַר הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁגָּדַר בָּהּ הַיְינוּ דְּאִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא וְרַבִּי יוֹסֵי תַּנָּא קַמָּא סָבַר הַכֹּל לְפִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל אִין וּמַה שֶּׁגָּדַר לָא וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁגָּדַר
אֶלָּא לְחִיָּיא בַּר רַב דְּאָמַר הַכֹּל לְפִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל מַאי אִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא לְרַבִּי יוֹסֵי אִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל לָא קָיָהֵיב לֵיהּ מַאי קָיָהֵיב לֵיהּ
אִי בָּעֵית אֵימָא אֲגַר נְטִירָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ תַּנָּא קַמָּא סָבַר אֲגַר נְטִירָא אִין דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל לָא וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל
וְאִי בָּעֵית אֵימָא רִאשׁוֹנָה שְׁנִיָּה וּשְׁלִישִׁית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ תַּנָּא קַמָּא סָבַר רְבִיעִית הוּא דְּיָהֵיב לֵיהּ אֲבָל רִאשׁוֹנָה שְׁנִיָּה וּשְׁלִישִׁית לָא יָהֵיב לֵיהּ וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר רִאשׁוֹנָה שְׁנִיָּיה וּשְׁלִישִׁית נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ
אִיבָּעֵית אֵימָא מַקִּיף וְנִיקָּף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּתַנָּא קַמָּא סוֹבֵר טַעְמָא דְּעָמַד נִיקָּף דִּמְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל אֲבָל עָמַד מַקִּיף אֵינוֹ נוֹתֵן לוֹ אֶלָּא דְּמֵי רְבִיעִית
וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר לָא שְׁנָא נִיקָּף וְלָא שְׁנָא מַקִּיף אִם עָמַד וְגָדַר מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא מַקִּיף וְנִיקָּף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ תַּנָּא קַמָּא סָבַר אִם גָּדַר מַקִּיף אֶת הָרְבִיעִית נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר אִם עָמַד נִיקָּף וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית הוּא דְּיָהֵיב לֵיהּ דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּנִיחָא לֵיהּ אֲבָל אִם גָּדַר מַקִּיף לָא יָהֵיב לֵיהּ מִידֵּי

רש"י

נשעייה באמתא מלבר. יהא טח בטיט אמה בראש הכותל מבחוץ: ומקפל ליה. מקפלו: הוצא. אם עשו מחיצת נצרים כיצד יעשו חזית: סינופי יריכי לבר. ראשי ההוצים ישב לצד שדה חבירו וכשיהיה סונף ההוצים כשיכלה האחד ויתן את חבירו יסנפנו מבחוץ: הג''ה יריכי כדאמרי' לעיל טפח יתירא לביני אורבי תמ''ש. ור''ח פי' מוציא ראשי הקנים ודפנא שהוא הקנים העומדים לחיזוק המחיצה לחוץ מתוך פירושו משמע שהקנים שמעמידין מן הצד לסמוך הכותל וזהו לשון סניפין ע''כ: אלא בשטרא. אם עשה האחד יביא עדים ויחתמו לו ואם עשהו שנים יעידו עדים ויחתמו דס''ל קופלא דטינא מעילויה הוצא לא ידיע: ולא יעשו. חזית לא לזה ולא לזה והרי סימן שלא עשאה האחד בשלו שאילו עשאה היה עושה חזית מבחוץ: ועביד דידיה. עשה חזית מבחוץ: ותקנתא לרמאי. בתמיה וכי מפני דאגת רמאין איכפל תנא למיתני הא מתני': ורישא. דקתני ועושה חזית מבחוץ לאו תקנתא משום רמאי הוא דלא לימא חבריה של שנינו הוא: תנא דינא. הואיל ובקעה אין מנהג לגדור אין יכול לכופו אלא כונס לתוך שלו ובונה ואיידי דתנא דינא תנא תקנתא ועושה חזית משום רמאי אלא סיפא דינא לא תנא דהא פשיטא דאם עשו מדעת שניהם תעשה משל שניהם וכולה משום תקנתא הוא דתנייה: מתני' המקיף את חבירו משלש רוחותיו. שקנה ג' שדות סביב שדה חבירו לשלשת מצריה וגדר את שלשתן ונמצא שדהו של אמצעי זה מוקף משלש רוחותיו: אין מחייבין אותו. לתת כלום כדאמרי' דסתם בקעה מקום שנהגו שלא לגדור הוא: הג''ה תמ''ש ול''נ טעמא משום דאכתי לא מהני ליה מידי שהכל יכולים ליכנס מרוח רביעית אבל אם גדר רביעית מחייבין אותו כדאמרינן בגמ' ואע''ג דאמרינן לעיל דסתם בקעה מקום שנהגו שלא לגדור הוא ה''מ בין בקעה לבקעה וכותל גבוה ד' אמות לשם הוא דלא בעינן מ''ט דליכא היזק ראיה אבל בשביל היזק בהמות שלא יכנסו לשדה צריך לגדור גדר שלו עשרה טפחים המונע מליכנס הבהמות: ה''ג ר' יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית ולא גרסי' ניקף: הג''ה וכן בפירוש ר''ח ומיהו אניקף מפרשינן לה לקמן. תוס' והכי מוכח בפ''ב דב''ק והלשון מוכיח דקתני אם עמד ולא קתני אם גדר מכלל דלאו בההוא דגדר השלש מיירי. ת' מו' שמ' ע''כ: מגלגלין עליו את הכל. לתת חלקו בשלשת הראשונות דכיון דגדר את הצד הפתוח גלי דעתיה דניחא ליה במאי דגדר חבריה: גמ' לפי מה שגדר. בכל יציאות שהוציא בהן הראשון יחזיר לו מחצה: דמי קנים. דאמר ליה לדידי סגי לי בגדר קנים ואי אפשי בהוצאה של גדר אבנים: ה''ג תנן המקיף את חבירו מג' רוחותיו אין מחייבין אותו הא רביעית מחייבין אותו אימא סיפא ר' יוסי אומר כו' וגדר את הראשונה כו' אין מחייבין אותו. דהא לא אהני ליה מידי שהרי גלוי הוא מצד רביעית הא אם גדר עוד מקיף את הרביעית מחייבין אותו דאהני ליה: אימא סיפא רבי יוסי אומר. בשלמא לרב הונא דאמר הכל דר' יוסי במה שגדר הוא היינו דאיכא בין ת''ק לר' יוסי דת''ק דלא נקט לישנא דהכל סבר דמי קנים בזול הוא דמחייבין אותו ור' יוסי סבר כו' דהא ליכא למימר דת''ק דוקא אם גדר מקיף את הרביעית הוא דמחייבין אותו אבל אם גדר ניקף לא דכ''ש הוא השתא היכא דלא גלי דעתיה דניחא ליה בהיקיפא קא מחייב ליה כ''ש היכא דגלי ולר' יוסי נמי קס''ד השתא דתנא ניקף וה''ה למקיף אלא בגלגול דהכל הוא דפליגי: אלא לת''ק דמי קנים נמי לא יהיב ליה אלא מאי יהיב ליה. מאי מחייבין אותו דדייקינן ממילתיה: יהב ליה אגר נטירא. דבר מועט שהיה צריך ליתן לשומר בכל שנה כשהיא בקמותיה: דתנא קמא סבר. דמי רביעית יהיב ליה אם גדרה מקיף אבל דמי הראשונות לא יהיב ליה שכבר יצא מהם זכאי בבית דין שהיו שם ימים רבים ולא הועילו לו ואם גדרה ניקף לרביעית לא יהיב ליה מידי כדפיר' שכבר יצא ידי בית דין מהם ולר' יוסי לא שנא גדרה ניקף ולא שנא מקיף מגלגלין עליו את הכל בכולן דמי קנים: ואיבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו. דתנא קמא אית ליה דרבי יוסי היכא דגדרה ניקף אבל רבי יוסי לית ליה דתנא קמא בגדר מקיף תנא קמא סבר לא שנא ניקף ולא שנא מקיף כי גדר לרביעית מחייבין אותו דהא תנא קמא במקיף איירי ודייקינן ממילתיה הא רביעית מחייבין אותו וכל שכן כשגדרה ניקף דגלי דעתיה::

תוספות

לאפוקי מדאביי. ואביי סבר דשפיר אית ליה למיתני תקנתא לרמאי: אם עמד וגדר את הרביעית. ל''ג אם עמד ניקף דהא לכולהו לישני דגמרא קאי אמקיף בר מלישנא בתרא דקאמר מקיף וניקף איכא בינייהו והא דדייק בפרק כיצד הרגל (ב''ק דף כ: ושם) טעמא דניקף הא מקיף פטור היינו לההוא לישנא: דמי קנים בזול. וא''ת מאי שנא משדה שאינה עשויה ליטע דאם נטעה חבירו שלא ברשות אמר רב ושמואל בהשואל (ב''מ דף קא.) שמין לו וידו על התחתונה ואור''י דשאני הכא דמצי א''ל לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא ומ''מ דמי קנים בזול יהיב ליה דאנן סהדי דאם היה מוצאם כ''כ בזול היה גודר בהם: שניה ושלישית לא. אומר ר''י דהיינו טעמא דאין לך אדם שלא היה מסייע לרביעית ע''מ שיהא גדור מד' רוחותיו ובקונטרס פירש לפי שכבר יצא מן השלשה מב''ד זכאי: הג''ה וקצת קשה דא''כ גם ברביעית יצא זכאי עד טפח אחרון ע''כ: ורבי יוסי סבר אם עמד ניקף וגדר את הרביעית. אע''ג דעד השתא היה מחמיר כדמשמע לישנא דמגלגלין עליו את הכל להך לישנא לא הוי הכי דלשון אם עמד משמע ניקף:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר