סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

דְּאָמַר שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי לִיתְנֵי חוּץ מִשּׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׂוֹכֵר
וְאִי כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי נִיתְנֵי חוּץ מִשּׁוֹמֵר חִנָּם וְכוּלָּן בְּמוּעָדִין פְּטוּרִין לְעִנְיַן כּוֹפֶר
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא הָא מַנִּי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא דְּאָמַר אֵין לוֹ שְׁמִירָה אֶלָּא סַכִּין וּלְעִנְיַן שׂוֹכֵר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי
אַבָּיֵי אָמַר לְעוֹלָם כְּרַבִּי מֵאִיר וְכִדְמַחְלִיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְתָנֵי שׂוֹכֵר כֵּיצַד מְשַׁלֵּם רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מָסַר שׁוֹרוֹ לְשׁוֹמֵר חִנָּם הִזִּיק חַיָּיב הוּזַּק פָּטוּר
אָמְרִי הֵיכִי דָמֵי אִי דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ שְׁמִירַת נְזָקָיו אֲפִילּוּ הוּזַּק נָמֵי לִיחַיֵּיב וְאִי דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ שְׁמִירַת נְזָקָיו אֲפִילּוּ הִזִּיק נָמֵי לִיפְּטַר
אָמַר רָבָא לְעוֹלָם שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁהִכִּיר בּוֹ שֶׁהוּא נַגְחָן וּסְתָמָא דְּמִילְּתָא דְּלָא אָזֵיל אִיהוּ וּמַזִּיק אַחֲרִינֵי קַבֵּיל עֲלֵיהּ דְּאָתֵי אַחֲרִינֵי וּמַזְּקִי לֵיהּ לְדִידֵיהּ לָא אַסֵּיק אַדַּעְתֵּיהּ
מַתְנִי' קְשָׁרוֹ בְּעָלָיו בְּמוֹסֵרָה וְנָעַל בְּפָנָיו כָּרָאוּי וְיָצָא וְהִזִּיק אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד חַיָּיב דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר תָּם חַיָּיב וּמוּעָד פָּטוּר שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו וְשָׁמוּר הוּא זֶה
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אֵין לוֹ שְׁמִירָה אֶלָּא סַכִּין
גְּמָ' מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר קָסָבַר סְתָם שְׁווֹרִים לָאו בְּחֶזְקַת שִׁימּוּר קָיְימִי וְאָמַר רַחֲמָנָא תָּם נִיחַיַּיב דְּנִיבְעֵי לֵיהּ שְׁמִירָה פְּחוּתָה הֲדַר אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ גַּבֵּי מוּעָד דְּנִבְעֵי לֵיהּ שְׁמִירָה מְעוּלָּה וְיָלֵיף נְגִיחָה לְתָם נְגִיחָה לְמוּעָד
רַבִּי יְהוּדָה סָבַר סְתָם שְׁווֹרִים בְּחֶזְקַת שִׁימּוּר קָיְימִי אָמַר רַחֲמָנָא תָּם נְשַׁלֵּם דְּנִיבְעֵי לֵיהּ שְׁמִירָה מְעוּלָּה הֲדַר אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ גַּבֵּי מוּעָד דְּנַעֲבֵיד לֵיהּ שְׁמִירָה מְעוּלָּה הָוֵי רִיבּוּי אַחַר רִיבּוּי וְאֵין רִיבּוּי אַחַר רִיבּוּי אֶלָּא לְמַעֵט מִיעֵט הַכָּתוּב לִשְׁמִירָה מְעוּלָּה
וְכִי תֵּימָא נְגִיחָה לְתָם נְגִיחָה לְמוּעָד הָא מִיעֵט רַחֲמָנָא וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ לָזֶה וְלֹא לְאַחֵר
וְהָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְלָאו אִם כֵּן נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא וְלֹא יִשְׁמוֹר מַאי וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ לָזֶה וְלֹא לְאַחֵר
תַּנְיָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד שֶׁשְּׁמָרוֹ שְׁמִירָה פְּחוּתָה פָּטוּר
מַאי טַעְמָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר מוּעָד בִּשְׁמִירָה פְּחוּתָה סַגִּי לֵיהּ וְיָלֵיף נְגִיחָה לְתָם וּנְגִיחָה לְמוּעָד
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לָא פָּטַר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא צַד הַעֲדָאָה שֶׁבּוֹ אֲבָל צַד תַּמּוּת בִּמְקוֹמָהּ עוֹמֶדֶת
אָמַר רַב מוּעָד לְקֶרֶן יָמִין אֵינוֹ מוּעָד לְקֶרֶן שְׂמֹאל
אָמְרִי אַלִּיבָּא דְּמַאן אִי אַלִּיבָּא דְרַבִּי מֵאִיר הָאָמַר אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד שְׁמִירָה מְעוּלָּה בָּעֵי אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה מַאי אִרְיָא קֶרֶן שְׂמֹאל אֲפִילּוּ בְּיָמִין נָמֵי אִית בֵּיהּ צַד תַּמּוּת וְאִית בֵּיהּ צַד מוּעָדֻת
אָמְרִי לְעוֹלָם כְּרַבִּי יְהוּדָה וְלָא סְבִירָא לֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וְהָכִי קָאָמַר כִּי הַאי גַוְונָא הוּא דְּמַשְׁכַּחַתְּ בֵּיהּ צַד תַּמּוּת וּמוּעָדֻת

רש"י

דאמר שוכר כשומר חנם דמי. בבבא מציעא בהשואל (ד' צה:) ונתני חוץ משומר חנם והשוכר: ואי כר''י. היכא דשמרו שמירה פחותה אמאי משלמים כופר האמר ר''י מועד סגי ליה בשמירה פחותה: ר''א היא דאמר. במתניתין אין לו שמירה למועד אלא סכין ואפילו שמירה מעולה וכ''ש האי דשמירה פחותה נטריה ומשום הכי משלמין כופר ולענין דמי שור נמי חייבין דעליהן לשומרו שמירה מעולה הואיל ונושאי שכר הן ובדנטריה שמירה מעולה לא מצי מוקים לה אפילו לר''א דאע''ג דלענין כופר חייבין דלא סגי ליה בשמירה מעולה לענין דמי שור לבעלים פטורין דהא נטרוהו ומאי הוה להו למיעבד: וסתמא דמילתא. שור נגחן כי מקבל איניש נטירותיה עליה למה שהוא מוחזק מקבל עליה דלא לזיק אחריני אבל דלא ליזקיה אחריני לא מסיק אדעתיה שהרי אין שור מתיצב לנגדו מפחדו: מתני' ונעל בפניו כראוי. היינו שמירה פחותה דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה לקמן בהכונס (דף נה:): ולא ישמרנו בעליו. במועד כתיב מיעט הכתוב לשמירה מועטת כדמפרש בגמרא: אין לו שמירה. למועד: אלא סכין. ואפילו שמרו שמירה מעולה והפיל הכותל ויצא חייב ושלש מחלוקות בדבר לר''מ בשמירה פחותה חייב ובמעולה פטור ולר''י בפחותה נמי פטור ולר''א במעולה נמי חייב: גמ' לאו בחזקת שימור קיימי. אין אדם משמר שורו כלל אלא מניחו ויוצא: נגיחה לתם נגיחה למועד. מגזירה שוה דלבעי נמי תם שמירה מעולה: סתם שוורים בחזקת שימור קיימי. אין לך אדם שאינו משמר שורו שמירה פחותה וחייב הכתוב בתם אלמא שמירה מעולה בעי הדר כתב כו': וכי תימא. נילף נגיחה נגיחה דתם נמי לסגי ליה בפחותה: והא. לא ישמרנו מבעי ליה ללאו כלומר לגופיה דאם לא שמרו שמירה מעולה ליחייב ודרשינן ביה ריבוי אחר ריבוי ומיעוטא דתם מנא ליה: לזה. מיעטתי לפחותה ולא לאחר: אבל צד תמות במקומה עומדת. דלא סגי ליה בפחותה ומשלם חצי נזק: אליבא דמאן. כלומר הא ודאי לענין תשלומין לא אצטריך ליה לרב לאשמועינן דלימין נזק שלם ולשמאל שלא הועד לה משלם חצי נזק דהא כי האי גוונא טובא תנן דאפילו מועד לאדם אינו מועד לבהמה וכ''ש מועד לקרן ימין שהוא צד חזקה שבו אינו מועד לשמאל אלא ודאי רב לענין שמירה אשמועינן ואי אליבא דר''מ הא תם ומועד לענין שמירה כי הדדי נינהו לא גרסינן אי אליבא דר''מ פשיטא ואי גרסינן הכי מפרש אי אליבא דר''מ ולענין שמירה לא אשמעינן רב דהא אין חילוק בשמירתו אלא לענין תשלומין אשמעינן פשיטא דהא כי האי גוונא טובא תנן: אלא אליבא דר''י. ואשמועינן רב דאם שמרו שמירה פחותה ויצא והזיק בקרן ימין שהועד לה פטור דמועד בשמירה פחותה סגיא ליה ואם נגח בשמאל חייב דתם לא אמעיט לשמירה פחותה: מאי אריא קרן שמאל. דאי נגח בה חייב חצי נזק כי נגח בימין נמי איכא צד תמות ומועדת לחציו פטור ולחציו חייב דהא צד תמות במקומה עומדת ואשתכח דהכא נמי חצי נזק משלם ומאי נפקא לן מדרב: לית ליה דרב אדא. אלא לגמרי פטר ביה ר''י ואשמעינן רב דכי האי גוונא משכחת צד תמות ומועדת בחד תורא ולענין שמירה דאם שמרו שמירה פחותה והזיק בקרן ימין פטור לגמרי ואם בשמאל משלם חצי נזק:

תוספות

בחזקת שימור קיימי. אין הפירוש כההיא דפ''ק (ד' טו.) גבי פלוגתא דפלגא נזקא קנסא דבחזקת שימור דהתם היינו דאין צריכין שימור שאין דרכו להזיק כמו שן ורגל אבל חזקת שימור דהכא היינו שדרך בני אדם לשומרו וסתם עביד להו שמירה פחותה ור''ת גרס בדר' מאיר בחזקת שימור ובדרבי יהודה לאו בחזקת שימור ולפי הגיר' הכי פירושו מאי טעמא דר' מאיר קסבר סתם שוורים בחזקת שימור חשיבי לבעלים שסבורין הבעלים שאין דרכן להזיק ועל כן אינם חוששין לשומרם וטעמא דר''י סתם שוורים לאו בחזקת שימור חשיבי לבעלים ונטרי להו שמירה פחותה ולהך גירסא הוי פירוש חזקת שימור דהכא כחזקת שימור דפ''ק ומיהו בין לר''מ בין לר''י סברי שפיר פלגא נזקא קנסא: והא מיבעי ליה ללאו. נראה כגירסת הספרים דגרסי והא מיבעי ליה לגופיה כלומר לריבוי אחר ריבוי: לא פטר ר''י אלא צד העדאה שבו. מסברא אומר כן דאטו משום שנעשה מועד גרע ויפטר אפילו מח''נ בשמירה פחותה וא''ת התינח לחומרא דאית לן למימר צד תמות במקומה עומדת מסברא כדפרישית אלא לקולא דאין משתלם אלא מגופו. ואין מעמידין אפוטרופוס מנלן וי''ל הואיל דצריכין אנו לומר צד תמות במקומה עומדת לחומרא ה''ה לקולא ומיהו ליפטר בהודאתו למ''ד פלגא נזקא קנסא לא אמרינן במקומה עומדת דכיון דאייעד לאו קנסא הוא: מועד לקרן ימין. מצינו למימר דדוקא נקט לפי שקרן ימין מזומן להזיק יותר מקרן של שמאל אבל מועד לקרן שמאל כ''ש דמועד לקרן ימין או שמא אין מועד ואורחא דמילתא נקט.

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר