סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

בִּשְׁלָמָא אִי אִיתְּמַר אִיפְּכָא הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי וְאִשְׁתְּךָ אָמְרָה הָבֵא לִי גִּיטִּי וְהוּא אֹמֵר הֵילָךְ כְּמָה שֶׁאָמְרָה וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ גֵּט לְיָדוֹ מְגוֹרֶשֶׁת אַלְמָא אַדִּיבּוּרָא דִידַהּ הוּא דְּקָא סָמֵיךְ
אִי נָמֵי לְיָדָהּ אַדִּיבּוּרָא דִידֵיהּ קָא סָמֵיךְ אֶלָּא הָכָא מִשּׁוּם דְּעַקְרַיהּ שָׁלִיחַ לִשְׁלִיחוּתֵיהּ לִגְמָרֵי הוּא דְּאָמַר שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה הָוֵינָא לְהוֹלָכָה לָא הָוֵינָא
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא תָּא שְׁמַע הָאוֹמֵר הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אוֹ הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר טַעְמָא דְּרָצָה הָא לֹא רָצָה הָוֵי גֵּט
וְאַמַּאי הָא בַּעַל לָאו בַּר שַׁוּוֹיֵי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה הוּא אֶלָּא אָמְרִינַן כֵּיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו לְגָרְשָׁהּ מֵימָר אָמַר תִּיגָּרַשׁ כֹּל הֵיכִי דְּמִגָּרְשָׁה הָכָא נָמֵי כֵּיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו לְגָרְשָׁהּ מֵימָר אָמַר תִּיגָּרַשׁ כֹּל הֵיכִי דְּמִגָּרְשָׁה
הָכִי הַשְׁתָּא הָתָם אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין שְׁלִיחוּת לְקַבָּלָה וְגָמַר וְנָתַן לְשֵׁם הוֹלָכָה הָכָא טָעֵי
אָמַר רָבָא תָּא שְׁמַע קְטַנָּה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי אֵינוֹ גֵּט עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ כִּי מָטֵי גִּיטָּא לִידַהּ מִיהָא מִגָּרְשָׁה וְאַמַּאי וְהָא לָאו שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה שַׁוְּיֵיהּ אֶלָּא אָמְרִינַן כֵּיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו לְגָרְשָׁהּ מֵימָר אָמַר תִּיגָּרַשׁ כֹּל הֵיכִי דְּמִגָּרְשָׁה הָכָא נָמֵי כֵּיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו לְגָרְשָׁהּ מֵימָר אָמַר תִּיגָּרַשׁ כֹּל הֵיכִי דְּמִגָּרְשָׁה
הָכִי הַשְׁתָּא הָתָם אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין שְׁלִיחוּת לְקָטָן וְגָמַר וְנָתַן לָהּ לְשׁוּם הוֹלָכָה דִּידֵיהּ הָכָא טָעֵי
תָּא שְׁמַע הָבֵא לִי גִּיטִּי וְאִשְׁתְּךָ אָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי וְאִשְׁתְּךָ אָמְרָה הָבֵא לִי גִּיטִּי וְהוּא אֹמֵר הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ זְכֵי לָהּ וְהִתְקַבֵּל לָהּ רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר מִשֶּׁהִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ מְגוֹרֶשֶׁת
מַאי לָאו קַבָּלָה אַקַּבָּלָה וְהוֹלָכָה אַהוֹלָכָה
לָא קַבָּלָה אַהוֹלָכָה וְהוֹלָכָה אַקַּבָּלָה
אִי קַבָּלָה אַהוֹלָכָה מִכִּי מָטֵי גִּיטָּא לִידֵיהּ לְאַלְתַּר לֶיהֱוֵי גִּיטָּא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ דְּאַדִּיבּוּרָא דִידֵיהּ קָא סָמֵיךְ
הָכִי הַשְׁתָּא הָתָם קָאָמַר לֵיהּ הֵילָךְ כְּמָה שֶׁאָמְרָה הָכָא מִי קָאָמַר לֵיהּ הֵילָךְ כְּמָה שֶׁאָמְרָה
תָּנוּ רַבָּנַן הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי וְאִשְׁתְּךָ אָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי וְהוּא אוֹמֵר הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ זְכֵי לָהּ וְהִתְקַבֵּל לָהּ רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר רַבִּי נָתָן אוֹמֵר הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר זְכֵי לָהּ וְהִתְקַבֵּל לָהּ רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר
רַבִּי אוֹמֵר בְּכוּלָּן אִם רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר אֲבָל אִם אָמַר לוֹ אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר
רַבִּי הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא אִיבָּעֵית אֵימָא אִי אֶיפְשִׁי אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן וְאִיבָּעֵית אֵימָא הָא קָא מַשְׁמַע לַן מַאן תַּנָּא קַמָּא רַבִּי
אִיבַּעְיָא לְהוּ הֵילָךְ לְרַבִּי נָתָן כִּזְכֵי דָּמֵי אוֹ לָאו כִּזְכֵי דָּמֵי
תָּא שְׁמַע הָאוֹמֵר הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אוֹ הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי רָצָה לַחְזוֹר יַחְזוֹר הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי רָצָה לַחְזוֹר לֹא יַחְזוֹר

רש"י

הכי השתא בשלמא אי אתמר איפכא התקבל לי גיטי. אמרה ליה היא והוא אמר לבעל אשתך אמרה הבא לי גיטי ובעל אמר ליה הילך כמה שאמרה איכא למיפשט בעיין מדרב נחמן דאי אמר רב נחמן עלה משיגיע גט לידו מגורשת איכא למיפשט דאדיבורא דידה סמיך ולא הימניה אלא תלה בדעתה ומסריה ניהליה בתורת קבלה: ואי נמי. הוה אמר רב נחמן עלה משיגיע גט לידה מגורשת פשטינן מינה דאדיבורא דידיה סמיך והימניה דהכי אמרה ומסריה לידיה בתורת הולכה: אלא. השתא דאמר רב נחמן אינה מגורשת ליכא למיפשט דטעמא משום דסמך אדיבוריה דשליח הוא דאי נמי אדיבורא דידה סמיך ושויה שליח להולכה אשמועי' רב נחמן דשליח גופיה לאו בתורת הכי קבליה דלא ניחא ליה בטירחא דהולכה ועקריה לשליחותיה ואמר שליח לקבלה אפשי להיות שליח להולכה אי אפשי להיות הלכך אי נמי אמליך ואמטייה ניהלה לאו גיטא הוא דמעיקרא לא קבל עליו להיות שליח לבעל להוליך: ת''ש. תיובתא לרב נחמן: טעמא דרצה לחזור הא לא רצה. ואמטייה לידה מגורשת: אמאי והא בעל לאו בר שויא שליח לקבלה הוא. ואיהו בתורת קבלה יהביה: אלא. על כרחיך משום דאמרי' אע''ג דלא יהביה אלא בתורת קבלה כיון דאמטייה לידה מיגרשה משום דכיון שנתן עיניו לגרשה לכי מתיידע ליה דלא מצי לשוייה שליח לקבלה ניחא ליה דליהוי שליח להולכה: והכא. גבי מילתיה דרב נחמן נמי אע''ג דההיא שעתא לא נעשה שליח להולכה מיהו לכי מימליך ואמטייה מינח ניחא ליה לבעל והוי שלוחו להולכה: וגמר ונתן לשם הולכה. והתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר ולא טעמא כדקאמרת הוא דהיכא דשני ניהוי שליחות: אבל הכא טעי. בעל כסבור שהיא עשאתו שליח לקבלה דסמך אדיבוריה ולא יהביה ניהליה אלא לשם קבלה ולרב אשי נמי דאוקי טעמא דרב נחמן משום דמעיקרא עקריה שליח לשליחותיה שפיר מיתרצה בהכי כדתרצינן דטעמא דמתניתין משום דהתקבל והולך קאמר ומתחילה נעשה שלוחו ולא איצטריכא למינקט הכא טעי אלא אליבא דלישנא קמא דקא סלקא דעתין טעמא דרב משום דאדיבורא דידיה סמיך הוא: אינו גט עד שיגיע גט לידה. שאין הקטן עושה שליח הילכך לאו שלוחא דידה הוא אלא שלוחו דידיה הוא: ה''ג ואמאי הא לאו שליח להולכה שוייה: אדם יודע שאין שליחות לקטן. ואין זה שליח לקבלה וגמר ונתן לשום הולכה: ואשתך אמרה. גרסי' בכולהו: הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה. אחד מכל הלשונות הללו אמר לו: רצה לחזור יחזור. מפרשינן לה ואזלינן: מאי לאו קבלה אקבלה והולכה אהולכה. זכי והתקבל דקתני קאי אאשתך אמרה התקבל והולך ותן לה דקתני קאי אאשתך אמרה הבא וקתני בתרוייהו משיגיע גט לידה מגורשת ותיובתא דרב נחמן מקבלה אקבלה דקתני הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל והוא אומר התקבל דבהדיא יהביה ניהליה בתורת קבלה ובעל לאו בר הכי הוא ואיהי נמי לא שויתיה וקתני דהוי מיהא שליח להולכה דכיון שנתן עיניו לגרשה כו' כדלעיל וכ''ש היכא דאמר לו הילך כמה שאמרה דאיכא למימר לאו אדיבוריה סמך אלא בדעתה תלה ושוייה נמי שליח להולכה: לא קבלה. דקתני זכי לה והתקבל לה קאי אהולכה אאשתך אמרה הבא לי דאיהי נמי שליח לקבלה שויתיה שהרי אמרה לו התקבל ולקמיה פריך אם רצה לחזור אמאי יחזור: והולכה. דקתני הולך ותן לה אאשתך אמרה התקבל: מכי מטי גט לידיה. דשליח תיגרש דהא תרוייהו שליח לקבלה שוייה ואמאי אם רצה לחזור יחזור: ה''ג שמע מינה דאדיבורא דידיה. דשליח סמיך כלומר תיפשוט מדקתני יחזור דאדיבורא דידיה סמיך ואיהו א''ל אשתך אמרה הבא לי והא הימניה והתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר דהכי נמי אוקימנא לעיל דאי אתמר דרב נחמן איפכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא והוא אמר הילך כמה שאמרה ואמר רב נחמן משיגיע גט לידה מגורשת הוה פשטינן מיניה דאדיבורא דשליח סמיך: הכי השתא התם קאמר ליה הילך כמה שאמרה. הא דאמרן לעיל דאי אתמר דרב נחמן איפכא כי הא דהכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי והוא אמר הילך כמה שאמרה והוה אמר רב נחמן דכשיגיע גט לידה הוא דהויא מגורשת הוה פשטינן מיניה דאדיבורא דידיה סמיך דהא קאמר ליה הילך כמה שאמרה וכיון דלא מיגרשה בקבלה דהאי איכא למיפשט מינה בעיין דהשוכר דאיבעיא לן בכי האי גוונא דהאי כמה שאמרה דקאמר ה''ק לה מהימנת לי דהכי קאמרה ובתורת הולכה יהביה ניהליה: הכא. דקאמר ליה זכי והתקבל: מי קאמר ליה הילך כמה שאמרה. דתיפשוט בעיין דהשוכר מינה הא דקתני הכא יחזור משום דכיון דאמר ליה שליח להולכה עשאתני אשתך ואיהו א''ל התקבל אדם יודע שאין עושה שליח לקבלה והתקבל והולך קאמר אבל אי אמר לו הילך כמה שאמרה אימא לך דאדיבורא דידה סמיך ולא הימניה ובדעתה תלה ואם רצה לחזור לא יחזור דתרוייהו שליח לקבלה שוינהו: ת''ר כו' רצה לחזור לא יחזור. קסבר הולך כזכי דמי: אמר לו אי אפשי שתקבל. גלי דעתיה דהולך דקאמר ליה לאו זכי הוא ה''ג הילך לרבי נתן כזכי דמי או לא: האשה שאמרה התקבל לי גיטי. כלומר ואם אמרה לו מתחלה האשה התקבל ונתנו ליה הבעל באחת משתי לשונות הללו רצה לחזור לא יחזור:

תוספות

בשלמא אי איתמר איפכא. בלא איפכא הוי מצי למימר בשלמא אי אמר רב נחמן משהגיע גט לידה מגורשת הוה ש''מ דאדיבורא דידה סמיך אלא משום דבאיתמר איפכא איכא תרי גווני נקטיה: רבי אומר בכולן אם רצה לחזור לא יחזור. דהולך כזבי ואע''ג דבסוף פ''ק (לעיל דף יד:) סבר ר' יהודה הנשיא דהיינו רבי דהולך לאו כזכי גבי הולך מנה לפלוני שאני הכא כיון שאמר ליה שליח אשתך אמרה קבל לי גיטי סתמא דמילתא דאדעתא דהכי יהיב ליה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר