סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מה הפירוש: למען שמו באהבה?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת נה ע"א

  

בגמרא נראה שיש מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן. לפי שמואל תמה זכות אבות. אין לנו יותר להישען על זכותם של אבותינו. לעומת זאת לפי רבי יוחנן עדיין עומדת לנו זכות אבות.

גם הראשונים דנים בעניין הזה, שיש לו מקורות שנראים כסותרים, ורבנו תם (מובא בתוספות) מחלק בין זכות אבות לבין ברית אבות. זכות אבות אמנם תמה, אולם הברית שכרת הקב"ה עם אבותינו קיימת לעולם, כמו שכתוב גם לגבי התקופה שלאחר הגלות (ויקרא כו,מב): "וזכרתי את בריתי יעקב", וברית זאת היא מה שאנחנו מזכירים בתפילה.

על דעתו של רבנו תם קשה מהמדרש (המובא בסוף התוספות) האומר: "רבי אחא אומר לעולם זכות אבות קיימת ולעולם אנו מזכירים אותם וכן הוא אומר כי אל רחום וגו' ולא ישכח את ברית אבותיך וגו'". אם אכן יש הבדל בין זכות אבות לברית אבות, איך מביא המדרש ראיה מהפסוק המזכיר ברית אבות לכך שזכות אבות קיימת לעולם? תירץ הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל (בגליון הש"ס שלו, המודפס בהוצאת מכון הלכה ברורה) שגם לפי רבנו תם יסודה של הזכות ונצחיות קיומה – היא הברית, וכוונת המדרש היא להביא את הפסוק העוסק במקור ובשורש של זכות אבות.

יש מבארים לפי רבנו תם את מה שאנו אומרים בתפילה: "וזוכר חסדי אבות" – הקב"ה זוכר את חסדי אבותינו, אולם מאחר וזכותם תמה "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" – הקב"ה מביא את הגואל למען שמו באהבה ולא בגלל זכות אבות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר