סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

לימוד תורה ופרנסה

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת לג ע"ב

  

לאחר שרבי שמעון בר יוחאי ובנו יצאו מהמערה וראו אנשים שחורשים וזורעים הם לא הבינו איך אפשר להתעלם מלימוד התורה שהוא חיי עולם ולעסוק בחיי שעה. רש"י מסביר שאפשר להתפרנס על ידי נכרים והקב"ה מחלק מזון וריוח לעושי רצונו.

שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי ידועה גם ממסכת ברכות (לה,ב), שם הוא אומר שיהודי צריך לעסוק בתורה ולהתפרנס מהנכרים, אולם נאמר שם שהרבה ניסו לעשות כך ולא הצליחו.

עם זאת, ציין הרב צבי יהודה קוק בגליון הש"ס שלו לעיין בדברי החתם סופר (בחידושיו לסוכה לו,א) הכותב שלעשות מלאכה בארץ ישראל זוהי מצווה, אולם בחוץ לארץ כשאנו מפוזרים בין אומות העולם עדיף למי שיכול לעסוק רק בתורה.
כמו כן הוא ציין לעיין ברמב"ם (שמיטה ויובל יג,יג) שלאחר שכותב ששבט לוי הובדלו מעם ישראל להיות אנשי רוח ולכן לא קבלו חלק בארץ, אלא הם חיל השם שנאמר ברך ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך, כלומר שהקב"ה דואג לפרנסתם. מוסיף הרמב"ם וכותב: "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר