סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מחלוקת במצב של ילד חולה מסוכן

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת לב ע"ב

  

רבי אומר: בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים, שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך. איזה הן מעשה ידיו של אדם - הוי אומר: בניו ובנותיו של אדם.
על פי זה כתב בעל שו"ת התעוררות התשובה (סימן קעט) שלמרות שבדרך כלל אסור להתיר נדרים בשבת (אלא אם כן מדובר בהתרת נדרים שהיא לצורך השבת), במצב שבו ילד קטן חולה מסוכן בשבת וידוע שאימו נדרה נדר ועברה עליו – מותר להתיר את הנדר אף אם אין זו התרה לצורך השבת, כי נאמנים עלינו דברי חז"ל ואולי בגלל חטא זה נחלה הילד וכאשר יותר הנדר הוא יתרפא. הגרי"ש אלישיב חלק עליו ואמר שלא ייתכן שהילד ימות בגלל שאימו אינה מתירה את הנדר, כי מכיוון שאסור להתיר נדרים בשבת לא יענישו אותה מן השמים בגלל שמקפידה לא לעבור על איסור זה, שכן היא נחשבת לאנוסה שפטורה.

אכן נראה שאם הייתה לה אפשרות להתיר את הנדר לפני השבת ולא עשתה כן, הדבר תלוי במחלוקת הראשונים בעניין "אונס ליום אחרון": מי שנשבע שיעשה דבר מסוים בתוך שנה, ובמשך השנה לא קיים את שבועתו וכאשר הגיע היום האחרון נאנס ולא יכול היה לקיימה. יש הסבורים שהוא אנוס ופטור, אולם בעל האגודה סבור שחייב, כי היה צריך לקיים את השבועה לפני כן ולא לחכות ליום האחרון. לפי דבריו ייתכן שגם אישה כזו תיענש על כך שלא התירה את הנדר עוד לפני השבת, כי האיסור להתיר נדר בשבת אינו מחשיב אותה אנוסה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר