סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לאב לתת יותר לבן שהוא טוב יותר?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת י ע"ב

  

הקנאה שקנאו אחי יוסף ביוסף גרמה בסופו של דבר לירידת המשפחה למצרים, על פי זה נאמר בגמרא בשם רב: "לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים". הרמב"ם מוסיף על כך את המילה "בחייו", ומשמע מדבריו שמותר לאדם לתת יותר לבן אחד בצוואתו שמתייחסת לזמן שאחר פטירתו, ומבאר בעל התורה תמימה (בראשית פרק לז הערה יא) שכך אמרו חז"ל שרשאי אדם להרבות לאחד מבניו ולמעט לאחר בירושתו, אולם הטור בהביאו עניין זה לא מזכיר שזה דווקא בחייו, ואדרבה, מהקשר הדברים בהלכות נחלות משמע שלדעתו גם בצוואה אסור לשנות בן בין הבנים.

בספר חסידים (סימן תתתתקג) כתוב שאם אחד מבניו טוב יותר מאחיו ויודע בו שיעשה בממונו רצון הבורא ויתן יותר צדקה, יכול לתת לו נחלה יותר משאר האחים, אם נותן לו בלא ידיעתם. נראה שכוונתו היא שמכיוון שכל האיסור לתת לבן אחד יותר הוא משום קנאה, אם האחים האחרים אינם יודעים על כך אין בזה חשש של קנאה, אולם אם הם יודעים על כך אסור לתת יותר לבן מסוים גם אם הוא מתנהג טוב יותר.

לעומת זאת בעל ספר באר מים חיים (טירר, בראשית לז,ג) וכן הגרי"ש אלישיב (בספר הערות) כתבו שאם האב מעדיף בן אחד משום שהוא לומד יותר או מתנהג יותר טוב וכדו', מותר לעשות כן, משום שאין בזה קיפוח לרעה של הבנים האחרים, שהרי גם האחרים אם ילמדו ויתנהגו כמותו, יקבלו כמוהו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר