סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

גרסאות הדף היומי מבית אתר "הכי גרסינן"
צוות אקדמי -
עמותת פרידברג לכתבי יד יהודיים (FJMS)
 

עולא, רב נחמן וילתא

ברכות נא ע"ב

הלל גרשוני

 

סיפור מופלא מופיע בדף שלנו על כעסה של אשתו של רב נחמן על עולא. נביא כאן את הסיפור, ונסמן את ההבדלים בין הדפוס לבין כתבי היד: בסוגריים עגולים – אינו בכתבי היד; בסוגריים רבועים – ישנו רק בכתבי היד. החילופים אינם משנים את הסיפור מיסודו, אבל נותנים לנו דיוק טוב יותר של התנהלות הסיפור, ולהשומע ינעם.

עולא אקלע לבי רב נחמן (כריך ריפתא) בריך ברכת מזונא,
יהב ליה (כסא דברכתא) לרב נחמן[1]
אמר ליה רב נחמן[2] [לא סבר לה מר] לישדר מר כסא דברכתא[3] לילתא?
אמר ליה: הכי אמר ר' יוחנן: אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר: וברך פרי בטנך. פרי בטנה לא נאמר, אלא פרי בטנך.
תניא נמי הכי[4] ר' נתן אומר מנין שאין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר: וברך פרי בטנך. פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך.
אדהכי שמעה ילתא קמה בזיהרא
(רש"י: בכעס) ועלתה לבי חמרא ותברא ד' מאה דני דחמרא.
(א"ל רב נחמן נשדר לה מר כסא אחרינא)[5]
שלח לה: כל האי נבגא דברכתא היא!
(רש"י: כל יין שבחבית ככוס של ברכה הוא, שתי ממנו)
שלחה ליה: ממהדורי מילי ומסמרטוטי[6] כלמי (רש"י: ממהדורי מילי – ממחזרי בעיירות ירבו תמיד דברים, וממרטוטי כלמי – וממשחקי בגדים בלויים וממורטים ירבו כנים).


[1]כתבי יד אוקספורד, פריס: יהביה לרב נחמן. כתב יד מינכן: יהב ליה כסא דברכתא. והדפוס משלב את שתי הנוסחאות. כתב יד פירנצה שונה לגמרי וגורס: אשתי ולא שייר אלא פורתא.
[2]אוקספורד, פריס לא גורסים "רב נחמן".
[3]פריס, מינכן, פירנצה לא גורסים "דברכתא"
[4]אוקספורד: ותניא הכי. פריס: והא תניא נמי הכי. פירנצה: דתניא. מינכן משמיט את כל הבבא, כנראה מחמת הדומות.
[5]אינו בכל כתבי היד. אך ישנו בעין יעקב.
[6]דפוסים ראשונים וכתב יד פירנצה, וכן רש"י (בדפוסים ראשונים): וממרטוטי.


לגרסאות נוספות היכנסו לאתר הכי גרסינן בפורטל fjms.org.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר