סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

גרסאות הדף היומי מבית אתר "הכי גרסינן"
צוות אקדמי -
עמותת פרידברג לכתבי יד יהודיים (FJMS)
 

פסקה שלא במקומה

ברכות נ ע"א

עשהאל שמלצר

הגמרא מקשה משני מאמרים במשנה הסותרים זה את זה. המשפט הראשון: "אחד עשרה ואחד עשרה רבוא" – משמע שמעשרה ואילך מוסיף "אלוהינו" ותו לא, אך מיד ממשיכה המשנה ואומרת מה ברכת הזימון במאה, אלף וכו'. רב יוסף אומר שזו מחלוקת תנאים, רבי עקיבא ור' יוסי הגלילי, המובאת בהמשך המשנה:

אמר רב יוסף לא קשיא הא ר' יוסי הגלילי הא ר"ע דתנן ר' יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הם מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלהים.

ובהמשך דנה הגמרא מה ר' עקיבא לומד מן הפסוק של ר' יוסי הגלילי:

ור"ע האי קרא דרבי יוסי הגלילי מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדתניא היה ר' מאיר אומר מנין שאפי' עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים שנאמר במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל
ואידך ממקור נפקא.

אלא שבדפוסים בין חלקי הסוגיה יש באופן מפתיע פיסקה מן המשנה: "אר"ע מה מצינו בבית הכנסת וכו'" החותכת את הסוגיה לשניים וברור שאינה במקומה.
ואכן בכל כתבי היד פיסקה זו אינה נמצאת.

אך גם כתבי היד מתחלקים לשני ענפים.

בכתב יד אוקספורד ופריס דברי ר' עקיבא במשנה: "אמ' לו ר' עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובים ואחד מועטים אומ' ברכו את יי'י" מובאים מיד בהמשך לדברי ר' יוסי הגלילי. לאחר הסוגיה הדנה במה לומד כל אחד מן התנאים מן המילה מקהלות. אז מופיעה הפיסקה מן המשנה כהקדמה לסוגיה הדנה בפסיקת ההלכה כר' עקיבא.
כך המצב גם בדפוס הספרדי.

לעומת זאת, בכתבי היד מינכן ופירנצה לא מופיעים דברי ר' עקיבא המשך לדברי ר' יוסי הגלילי אלא מיד דיון בלימוד "ממקהלות". אך גם בהמשך אין פיסקה מן המשנה והגמרא ממשיכה לדון ללא הפסקה בפסיקת ההלכה כר' עקיבא.

בגיליון כתב יד מינכן נוספים דברי ר' עקיבא ככל הנראה כפיסקה בתום הדיון על הלימוד ממקהלות, וכן הבין בדקדוקי סופרים (אך ראו בהעתקה באתר הכי גרסינן, וצ"ע).

מה קרה בדפוסים – האם עמד בפניהם נוסח הדומה לענף אוקספורד פריס (הספרדי) ונדמה בעיניהם כפיסקה כפולה ומחקו את הפיסקה השניה? או שמא עמד נוסח ללא דברי ר"ע וללא פיסקה כלל כענף נוסח מינכן ופירנצה (האשכנזי) ומאן דהו הוסיף פיסקה שלא במקומה, אולי בהשראת גיליון מינכן (שבעבר כבר ראינו קשרים אמיצים בינו ובין הדפוס)? צריך עיון.

לגרסאות נוספות היכנסו לאתר הכי גרסינן בפורטל fjms.org.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר