סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

בחן את עצמך

מסכת ברכות לו-מב

מאת: ישראל קלר
 


1. מה מברכים על "קמחא דחיטא" לפי הברייתא שהגמ' מביאה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לו.)
2. מה ההבדל בין קמח לשמן זית? (לו.)
3. מה מברך האוכל קורא לפי הברייתא שהגמרא מביאה? למה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לו.)
4. מה הדין של "צלף של ערלה" בחו"ל? (לו.)
5. מה קרה בסיפור של רבינא ומר בר רב אשי? מה הגמרא רוצה ללמוד מכך? מה הדו שיח ביניהם? (לו.)
6. מה ההגדרה של "שומר לפרי" לפי רבא (בהו"א ובתירוץ של הגמ')? (לו:)
7. מה הגמ' מנסה להוכיח מ "פול הלבן"? (לו:)
8. מה מברכים על גרגירי פלפל? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לו:)
9. מה דינו של כוסס זנגויל ביו"כ לפי הדעות שהגמרא מביאה? (לו:)
10. מה מברכים על "חביץ קדרה"? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לו:)
11. מה מברכים על אורז ודוכן? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לז.)
12. מה ר' יוחנן בן נורי סובר לגבי אורז? (לז.)
13. מה דינו של הכוסס את החיטה- מה מברך? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לז.)
14. מה דינו של הכוסס את האורז- מה מברך? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לז.)
15. אילו דברים הגמרא מביאה שמברכים עליהם "בורא מיני מזונות"? (לז:)
16. במה תלויה ברכת המוציא? (לז:)
17. מה מברכים על פתיתים? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לז:)
18. אילו סוגים של לחם נחשבים לחלה?
19. מה דינו של "כובא דארעא" לעניין ברכה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לח.)
20. מה דין "דבש תמרים" לעניין ברכה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לח.)
21. מה דין "טרימא" לעניין ברכה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לח.)
22. מה דין "שתיתא" לעניין ברכה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לח.)
23. מה הגמרא מביאה לגבי ברכת המוציא? (לח.)
24. מה ההבדל בין ירקות לפת? (לח:)
25. מה מברכים על שלק? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך (גם בדף הבא). (לח:)
26. מהו "אגור"? (לט.)
27. מה מברכים על לפת? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לט.)
28. מה מברכים על תבשילים שנעשים עם קמח? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לט.)
29. מה מברכים על פת צנומה? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (לט.)
30. מה נהגו למעשה בנהרדעא לגבי בציעת הפת? (לט:)
31. על מה עדיף לברך- "פתיתין" או "שלמין"? (לט:)
32. איך צריך לבצוע את המצה בליל פסח? (לט:)
33. איך צריך לבצוע את הפת בשבת? (לט:)
34. מה נהגו ר' אמי ור' אסי כשהזדמן להם לחם שכבר השתמשו בו לעירוב חצרות? (לט:)
35. מה דינו של מי שהפסיק בדיבור בין ברכת המוציא לאכילת הלחם? (מ.)
36. מהם שלושת המימרות שהגמ' מביאה רבא בר שמואל משום ר' חייא? (מ.)
37. אילו דברים הגמ' מביאה שעוזרים לבריאות? (מ.)
38. לפי הגמ', קצח עוזר או מזיק? (מ.)
39. איזה הבדל הגמרא מביאה בין מידת הקב"ה למידת ב"ו? (מ.)
40. מה החידוש בכך שאם ברך על פרות הארץ "בורא פרי העץ" לא יצא? (מ.)
41. כשהמשנה אומרת "על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא", מה נכלל במילה "כולם"? (מ:)
42. איזה ברכה נקראת ברכה (לעניין הזכרת השם) (מ:)
43. על מה לפי המשנה מברכים שהכל? (מ:)
44. מה מברכים על כמהין ופטריות? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (מ:)
45. מהם נובלות? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (מ:)
46. על מה המחלוקת בין ר"י לחכמים במשנה? על מה מדובר? הבא את הקושיות והתירוצים שהגמרא מביאה על כך. (מא.)
47. מאיפה הגמ' מוכיחה שמקפידים על קדימה בברכות? (מא.)
48. מה לומדים מהפסוק "ארץ חיטה ושעורה"? (מא.)
49. האם מברכים על פירות שמביאים בתוך הסעודה (מא:)
50. מה ההבדל בין יין לשאר מאכלים? (מא:)
51. אילו מעשים הגמרא מביאה לגבי פת הבאה בכיסנין? מה מברכים עליהם? (מא:)
52. מה ההגדרה של סיום סעודה? הרחב! (מב.)
53. מהי פרפרת? (מב.)
54. אם לא שתו יין לפני הסעודה, אלא בא להם בתוך הסעודה וברכו עליו. האם זה יפטור את היין שלאחר המזון מברכה? (מב:)
55. מה הייתה כוונתם של בית שמאי כשאמרו "אף לא מעשה קדירה"? הרחב!

לפניות: yisrael.keller@gmail.com‏

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר