סקר
עם איזה פירוש אתה לומד שקלים? 

האם ילד בן 13 יכול לקרוא את פרשת זכור?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

נידה מו ע"א

  

מן התורה אדם לא נחשב גדול עם הגיעו לגיל מצוות אלא אם כן יש סימני בגרות בגופו. בגמרא אמר רבא שישנה חזקה שעם הגיעו של ילד לגיל 13, או של ילדה לגיל 12 – יש סימני בגרות בגופם. אולם מבואר בגמרא שאי אפשר לסמוך על חזקה זו בעניינים שהם מן התורה, כמו לעניין חליצה, לכן נערה שכבר הגיעה לגיל 12 אינה יכולה לחלוץ, כי חוששים שמן התורה היא עדיין קטנה, שמא אין לה סימנים בגופה. כך גם פוסקים כמה מרבותינו האחרונים שאסור לילד בר מצווה לעלות ולקרוא בתורה מפטיר של פרשת זכור, כי אף אם הגיע לגיל 13, אין זה בטוח שדינו כגדול מן התורה וייתכן שאינו מוציא את הרבים ידי חובה.
 
ב"בירור הלכה" תובא מחלוקת הראשונים בעניין זה: יש הסבורים שבעצם אין חזקה ממש שבהגיע אדם לגיל מצוות הוא נעשה גדול, אלא זהו מדין "רוב", בדרך כלל אצל רוב האנשים כך הוא המצב, אולם יש גם מיעוט שאינם כך, לכן בעניינים שהם מן התורה שבהם יש להחמיר בספק – מחמירים.
 
לעומת זאת יש הסבורים שזוהי חזקה ממש, ואף על פי כן לא ניתן לסמוך עליה לכתחילה, כי כלל הוא בכל החזקות שאין סומכים על החזקה במציאות שבה אפשר לברר את המצב, כמו כאשר שוחטים בהמה שאף על פי שסתם בהמה היא בחזקת כשרות יש לכתחילה לבדוק אם אין סימן טרפה בריאה, שזהו דבר שכיח. כך גם בעניין זה, כל זמן שלא בדקו את הסימנים בגופו של הילד לא סומכים על החזקה שהם נמצאים, בעניינים שהם מן התורה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר