סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

מעשה ונשתהה ולד אחד אחר חבירו ג' חדשים – תאומים

 

"מעשה ונשתהה ולד אחד אחר חבירו ג' חדשים, והרי הם יושבים לפנינו בבית המדרש. ומאן נינהו? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. והא אמר מר: אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת! אמר אביי: טיפה אחת היתה ונתחלקה לשתים, אחד נגמרה צורתו בתחלת ז', ואחד בסוף ט'" (נדה, כז ע"א).  
 

שם עברי: תאומים  שם באנגלית: Twins  


נושא מרכזי: האם תתכן לידת תאומים (או שלישיה) במרווחי זמן גדולים?


סוגייתנו עוסקת בשאלה האם יש לחשוש שבשליה שיצאה בנפרד מהולד יש עובר נוסף ש"נימוח". מביאה הגמרא דברי אמוראים הנוקבים במספר הימים שיש לתלות את השליה בולד שהקדים לצאת לפניה (10, 23-24, 33-34) ולא בולד נוסף. דעות אלו מניחות שלמרות ש"אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת" הפרש זמנים גדול יותר עשוי להתרחש בתאומים שנולדו זה אחר זה ומאחד מהם נותרה רק השליה.

הלכה נוספת המניחה שקיימת לידת תאומים בזה אחר זה מופיעה בגמרא בכריתות (ט ע"ב): "מתניתין. האשה שילדה ולדות הרבה והפילה בתוך שמונים נקבה, חזרה והפילה בתוך שמונים נקבה, והמפלת תאומים רבי יהודה אומר: מביאה על הראשון ואינה מביאה על השניה, מביאה על השלישי ואינה מביאה על הרביעי". מהלך הסוגיה מבוסס על ההנחה שתאומים או שלישיה שהריונם חל יחד עשויים להיוולד ברווחי זמן זה מזה. על רקע זה עולה מחלוקת על איזה מהם יש להביא קרבן לידה במקרה שנולדו ברווחים המוגדרים כ"תוך מלואת". השאלה בה נעסוק היא האם ייתכן מצב של לידת תאומים במרווחי זמן ארוכים?

לפחות לפי המתואר בסוגייתנו הדבר אפשרי: "א"ר אבין בר רב אדא אמר רב מנחם איש כפר שערים, ואמרי לה בית שערים: מעשה ונשתהה ולד אחד אחר חבירו ג' חדשים, והרי הם יושבים לפנינו בבית המדרש. ומאן נינהו? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. והא אמר מר: אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת! אמר אביי: טיפה אחת היתה ונתחלקה לשתים, אחד נגמרה צורתו בתחלת ז', ואחד בסוף ט'".

גם היום תופעה נדירה זו ידועה אם כי רק בתאומים ולא בשלישיה(1). במרשתת ניתן למצוא דיווחים על מקרים נדירים אלו ששיאם מתועד כשיא גינס. חגי שגב דיווח ב- Mako בשנת 2013 על לידת תאומים בהפרש 87 ימים:

שיא גינס: ילדה תאומות בהפרש של 87 ימים 

תכירו את קייטי ואיימי, זוג תאומות לא זהות, שנולדו בהפרש של שלושה חודשים אחת מהשנייה. הראשונה נולדה בשבוע 24, אך לפתע הצירים של האם פסקו. הרופאים החליטו להשאיר את השנייה בפנים, שתגדל עוד קצת. השנייה נולדה בשבוע 36 בריאה ושלימה. 'מדובר כאן בהימור שהצליח, אבל ממש לא בהליך מקובל', אומרת הרופאה".

הדיווח בספר השיאים של גינס:

34-year-old Maria Jones-Elliot of Glenmore, Co. Kilkenny, Ireland, gave birth to twins Amy Ann and Kate Marie ("Katie") Elliot 87 days apart, making them the twins with the longest interval between their births. The twins were born at Waterford Regional Hospital. Amy was born prematurely on 1 June 2012 and Kate followed on 27 August. Because Amy Ann was born at 09:16 and Kate Marie at 11:01, the exact interval is 87 days, 1 hour and 45 minutes.

מעניין לציין שמקרה מדווח זה מתאים במדוייק להסברו של אביי: "אחד נגמרה צורתו בתחלת ז', ואחד בסוף ט'". התאומה הראשונה נולדה לאחר 6 חודשים ("תחילת ז') והשניה לאחר 9 חודשים.

בעל "תפארת ישראל" (כריתות, פ"ב מ"ד) מסתייג מהאפשרות של לידת תאומים בהפרשי זמן כאשר הראשון נולד בזמנו ולדעתו המשנה נקטה משום כך דווקא מצב של הפלה. המקרה המדווח לעיל אכן כולל הפלה בלידה הראשונה:

"והמפלת תאומים. אפילו זכרים, כגון שנתעברה מג' ילדים יחד, וילדה א', וחזרה והפילה הב', תוך מלואת של ראשון, וחזרה והפילה הג' תוך מלואת של ב', מביאה קרבן א' לכולן, ונקט תאומים לרבותא דרבי יהודה, דאפילו תאומים, שנתעברה מכולן כאחת, אפ"ה לא אמרינן דכולהו כחדא לידה אריכתא דמו, רק צריכה קרבן לשלישי לבד, [והא דנקט בתאומים מפלת, נראה לי משום דכשילדה הולד הראשון בזמנו בחודש הט', אינו מצוי שישתהו אח"כ הולדות אחרים, ואי כיהודה וחזקיה בני ר' חייא שנולדו זה ג' חדשים אחר זה [כיבמות דס"ה ב'], על כל פנים כיון דילדה ראשון לז', ובזמן הש"ס יולדת לז' יולדת למקוטעין, ויולדת לט' אינה יולדת למקוטעין, [כנדה דל"ח ב', ועי' אה"ע סי' קנ"ו, דלדידן גם יולדת לט' יולדת למקוטעין], א"כ אם יהיה הג' בר קיימא אי אפשר שנולד רק אחר מלואת של השני [עיין נדה ד"מ ע"א] והרי הכא איירי שנולד הג' תוך מלואת של השני, ע"כ שיהיה הג' נפל]". 
 

תאומים אחאים בני שבועיים        צילום: MultipleParent

 


(1) אין סיבה להניח שהדבר בלתי אפשרי גם בשלושה וולדות.

 


לעיון נוסף:

על סוגי התאומים במקורות: "משלו משל למה הדבר דומה? לשני אחים תאומים בעיר".
 

 


א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר