סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

ק"ש שעל המיטה, האם מותר לקרוא בשכיבה?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

נידה יד ע"א

  

בגמרא מובאים דבריו של רב יוסף שאמר שמי ששוכב פרקדן אסור לו לקרוא קריאת שמע. ב"בירור הלכה" למסכת ברכות מובא שרש"י ועוד ראשונים מפרשים שפרקדן הוא מי ששוכב על גבו כשפניו למעלה, ואסור לקרוא קריאת שמע באופן כזה משום שזוהי דרך שררה וגאווה ויש בזה סתירה לקבלת עול מלכות שמים שבה אדם צריך להיות כנוע. לפי הפירוש הזה, כותב הלחם משנה, מותר לקרוא קריאת שמע כאשר אדם שוכב עם פניו למטה, כי אין זו דרך גאווה. אולם בתוספות מובא פירוש שפרקדן הוא מי ששוכב כשפניו למטה, וישנם ראשונים שמפרשים שבין אם פניו למטה ובין אם פניו למעלה זהו פרקדן שאסור לו לקרוא קריאת שמע, מפני שאין זה דרך כבוד.
 
עוד מובא שם ב"בירור הלכה" שבשולחן ערוך נפסק שאם אדם שוכב על צידו מותר לו לקרוא קריאת שמע, אולם הרמ"א מעיר על כך שההיתר הזה תקף רק למי שכבר נמצא במצב של שכיבה ויש לו טורח לעמוד, אך לכתחילה אין ראוי לקרוא בשכיבה על הצד.
 
מדברי הרמ"א נראה שכך ההלכה גם לגבי קריאת שמע שעל המיטה, שלכתחילה אין ראוי לקוראה בשכיבה, אלא אם כן יש טורח בדבר, אולם המגן אברהם מוכיח מהירושלמי, שמי שקורא קריאת שמע על מיטתו לשמירה, ואין יוצא בזה ידי חובת מצוות קריאת שמע – מותר לו לכתחילה לקוראה בשכיבה, אך הפרי מגדים חולק.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר