סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הקודש והחול אינם סותרים זה את זה

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות לג ע"א

  

בגמרא נזכרת ההשוואה שמשווה התורה את בהמת פסולי המוקדשים לצבי ואייל, ומכך למדו רבי יצחק ורבי אושעיא הלכה. רש"י כותב שלא התפרש לנו במה מדובר, אולם תוספות מסבירים שהכוונה היא למה שנאמר במסכת מכות (כב,א) ששור פסולי המוקדשים נחשב לשני מינים, למרות שהוא בעל חיים אחד: "גוף אחד הוא ועשאו הכתוב שני גופים".

בבירור ההלכה (למסכת מכות) מובא שנחלקו הראשונים איך להסביר מצב ייחודי זה של בהמה אחת שנחשבת כשני מינים שונים. יש המסבירים שמכיוון שיש בה צד של קדושה וצד של חולין, שכן היא אסורה בהנאה, כלומר בגיזה ועבודה והחלב שלה אסור, ומאידך מותר לשחוט ולאכול את בשרה, החול והקודש נחשבים לשני מינים שונים. לעומת זאת יש מסבירים שהחול והקודש אינם נחשבים לשני מינים שונים, אלא יש כאן גזירת הכתוב שמשווה בהמה זו לצבי ואייל, שהם שני מינים שונים, לכן גם בהמת פסולי המוקדשים נחשבת לשני מינים שונים.

הקודש והחול הם שני דברים הצריכים זה את זה. כך כתב על כך מרן הרב קוק זצ"ל: "אנו צריכים גם לחול וגם לקודש, אלא שדרושה הגדרת הגבולות שביניהם והבדלתם, וביחד עם זה להבין שהחול והקודש משמשים זה את זה, כשם שאי אפשר לימין בלי העזרה והשמוש של השמאל... עלינו לטפל בשני המובנים ולהבדיל ביניהם ומתוך ההבדל לראות את האחוד והחבור שביניהם."עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר