סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

 שילוח הקן - אכזריות או רחמנות?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

חולין קלט

  

בבירור ההלכה מובא שלדעת הרבה ראשונים אם מזדמן לאדם קן ציפור והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אבל הוא לא מעוניין לקחת לא את האפרוחים ולא את הביצים – אין הוא חייב לקיים את מצוות שילוח הקן, כי לפי הפשט מצות שילוח הקן היא רק למי שמעוניין לקחת את האפרוחים או את הביצים, וכדי שלא יעשה זאת בדרך של אכזריות צריך הוא קודם לשלח את האם ורק אז לקחת את מה שהוא רוצה. אולם מובאים בבירור ההלכה גם דברי החוות יאיר ועוד אחרונים, שסבורים שגם מי שלא מעוניין לקחת כלום מהקן צריך לקיים את מצוות שילוח הקן.

נראה שבעניין הזה יש הבדל בין טעם המצווה לפי הפשט לבין טעם המצווה לפי תורת הנסתר. לפי הפשט, כנ"ל אין מצווה למי שאינו מעוניין לקחת את האפרוחים או את הביצים, ומובא בבירור ההלכה שיש אף מי שכותב שתהיה זאת אכזריות מיותרת לשלח את האם ללא צורך. אולם לפי תורת הנסתר, כותב רבנו בחיי בפירושו על התורה, וכן מביא בעל החוות יאיר בשם ספר הזוהר, כאשר אדם משלח את האם גורם הדבר להתעוררות רחמים על כל העולם, כי מתוך הצער הגדול של אותה ציפור, השר הממונה על העופות מבקש רחמים מהקב"ה, ואז הקב"ה שכתוב בו: "ורחמיו על כל מעשיו" ממשיך שפע רחמים על כל המצטערים והצריכים רחמים ומרחם עליהם. זוהי גם הסיבה לשכר הגדול שיש במצוה זו: "למען ייטב לך והארכת ימים", שכן מי שגורם להרבות רחמים בעולם גם הוא זוכה לרחמים ובזכות זאת מאריך ימים בטוב ובנעימים.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר