סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

דאקפל איקפולי 

חולין מד ע"א


"הא דאקפל איקפולי".

פירש רש"י: "דאקפל אקפולי - שנקלף מעל הבשר אקפל כמו ונקלף ודומה לו וקפלו את האבנים דמסכת סוטה (דף לו.)".
כלומר שהשורש "קפל" כאן משמעו "קלף" בשיקול אותיות, ו"קלף" משמעו כמו "גלף" בחילוף האותיות המתחלפות ג-ק.

לשורש "קפל" יש משמעות נוספת, כמו "כפל" בחילוף האותיות המתחלפות כ-ק.
כך מבואר במסכת נדרים דף סא ע"ב במשנה: עד "שיעבור הקיץ - עד שיקפילו המקצועות".
ושם בגמרא: "עד שיעבור הקיץ - עד שיכפלו המקצועות. תנא: עד שיכפילו רוב המקצועות. תנא: הוקפלו רוב המקצועות - מותרות משום גזל...".
ובפירוש רבינו גרשום מסכת מנחות דף עה ע"ב: "קופל. כמו כופל".
ובפירוש רבינו שמשון מסכת אהלות פרק יא משנה ג: "קפולים - כעין טלית מקופלת דפרק חבית (דף קמז, א) ואית דגרסי כפולין בכ"ף והכל אחד שיש בגדים הרבה מקופלין זה על זה".
וברא"ש מסכת כלים פרק כח משנה ט: "וקפלו. כמו וכפל".תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר