סקר
איזה דפוס אני מעדיף?
טלמן
וגשל
עוז והדר
מסורת הש"ס


 

ציורי רש"י בכתב יד בפירושו לתלמוד

באדיבות: עזרא שבט, הספרייה הלאומית

 

עירובין ט ע"א, רש"י ד"ה או תלויה:
שאין ראשיה מונחים על גבי הכתלים אלא תלויה באויר שקצרה משתי רוחותיה וכגון שנעץ קנה כל שהוא באמצע פתח המבוי ונתן על גבו את הקורה: רבן שמעון סבירא ליה בכל דוכתא פחות מד' כלבוד דמי:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 9א מספר דמות בסריקה 23:
לצפייה בציור - לחץ כאן.

סיגנטיורה כתב היד מינכן 216, דף כתב היד 21ב מספר דמות בסריקה 44:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 עירובין ט ע"א, רש"י ד"ה ואין בעקמומיתן שלשה:
ואיכא למימר לבוד מראשי הקורה ולכתלים ואין בגובהן של יתידות ממעל לכתלים שלשה טפחים דאי הוה בגובהן שלשה טפחים הוה מיפסלא דקורה על גבי כתלים בעינן אבל השתא בפחות משלשה אמרינן חבוט השפל כאילו מונחת על הכותל:

סיגנטיורה כתב היד מינכן 216, דף כתב היד 22א מספר דמות בסריקה 45:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 עירובין ט ע"ב, רש"י ד"ה נראה מבחוץ ושוה מבפנים:
שמשך כל הלחי לחוץ וחודו הפנימי נכנס בכותלי המבוי ואינו נראה מבפנים אלא דומה כמוסיף על אורך הכותל אבל מבחוץ ניכר שאינו מכותל המבוי שהרי נמשך להלאה מרוחב הכותל:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 10א מספר דמות בסריקה 25:
לצפייה בציור - לחץ כאן.

סיגנטיורה כתב היד מינכן 216, דף כתב היד 21ב מספר דמות בסריקה 44:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 


 
עירובין ט ע"ב, רש"י ד"ה בין:
שכניסתו נראית בפנים ושוה מבחוץ ששקוע הכותל מאחרי ונראית הפגימה בפנים:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 10א מספר דמות בסריקה 25:
לצפייה בציור - לחץ כאן.

סיגנטיורה כתב היד פריס ספ"ל 324, דף כתב היד 188א מספר דמות בסריקה 193:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 


 
עירובין ט ע"ב, רש"י ד"ה בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים:
כגון ששקוע הכותל מלפניו שאין הכניסה נראית לעומדים בפנים אלא לבני רשות הרבים:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 10א מספר דמות בסריקה 25:
לצפייה בציור - לחץ כאן.

סיגנטיורה כתב היד פריס ספ"ל 324, דף כתב היד 188א מספר דמות בסריקה 193:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 עירובין ט ע"ב, רש"י ד"ה חצר קטנה שנפרצה לגדולה קטנה נמי תשתרי:
דלא ליסרו בני גדולה עלייהו אלא ליהוי נמי פתחא לגבה להיות כשני חצירות ופתח ביניהם ואע''ג דשוה מבפנים שהעומד בתוכה רואה כל כתלי אורכה שוין שאין שם מכותל רחבה לפיאותיה כלום והוי מלואה הרי מבחוץ בתוך הגדולה נראין לה שיורין וכותל זה מכאן ומכאן אותו עודף שהגדולה עודפת על הקטנה דהא גדולה בהו משתריא משום דלדידה נראית מבפנים:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 10א מספר דמות בסריקה 25:
לצפייה בציור - לחץ כאן.

סיגנטיורה כתב היד פריס ספ"ל 324, דף כתב היד 188א מספר דמות בסריקה 193:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 עירובין ט ע"ב, רש"י ד"ה בנכנסין כותלי קטנה:
ובולטין לתוך הגדולה בשתים וג' אמות דהנך גיפופי דפשו להו מגדולה שעומדין מאחרי פירצת הקטנה נראין שלא מאותו כותל היה:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 10א מספר דמות בסריקה 25:
לצפייה בציור - לחץ כאן.

סיגנטיורה כתב היד פריס ספ"ל 324, דף כתב היד 188ב מספר דמות בסריקה 194:
לצפייה בציור - לחץ כאן.
 עירובין ט ע"ב, רש"י ד"ה טובא:
טפי משלשה שהיתה גדולה רחבה מן הקטנה הרבה:

סיגנטיורה כתב היד וטיקן 127, דף כתב היד 10א מספר דמות בסריקה 25:
לצפייה בציור - לחץ כאן.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר