סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

קידושין ע ע"ב

 

תלמוד בבלי קידושין ע, ב:

"אמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת שנאמר (ישעיהו יד, א) ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב כתיב הכא ונספחו וכתיב התם (ויקרא יד, נו) לשאת ולספחת אמר רבי חמא בר חנינא כשהקדוש ברוך הוא".

אמנם ישנם הסברים רבים (עיין תוס' שם ד"ה: 'קשים גרים') אולם משמע ממאמר זה שהתלמוד הבבלי לא מעודד גיור (ועיין עוד הגר"ש גורן מאמר בנושא בשנתון של היכל שלמה – 'שנה בשנה' – תשנ"ו).

לעומת זאת דעת הירושלמי שונה. הירושלמי מעודד גיור (כמובן שלא נכנסים כאן לשאלה מהו גיור, אלא רק לשאלה האם ישנה מגמה לעודד גיור, כלומר להוסיף גרים או לא).

מאמר אחד בתלמוד הירושלמי (ישנם נוספים) שממחיש זאת (ירושלמי ד, ד):

"ר' יסא ר' חלבו ר' ברכיה ר' חלבו מטי בה בשם ר' אבדומה דמן חיפא צריך אדם להסב פניו לכותל להתפלל מה טעם (מלכים ב כ) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר באיזה קיר נשא עיניו ריב"ל אמר בקיר של רחב נשא עיניו (יהושוע ב) כי ביתה בקיר החומה אמר לפניו רבש"ע רחב הזונה שתי נפשות הצילה לך ראה כמה נפשות הצלת לה הדא היא דכתיב (יהושוע ו) ויבאו הנערים וגו' תני ר"ש בן יוחי אפי' היתה במשפחתה מאתים אנשים והלכו ודבקו במאתים משפחו' כולהם ניצולו בזכותה אבותי שקירבו לך כל הגרים האילו על אחת כמה וכמה".

ממאמר זה עולה בצורה ברורה שהירושלמי רואה בעין טובה הוספת גרים לישראל, כך שחיזקיהו מתפלל לרפואתו אל הקב"ה בזכות הוספת הגרים של אבותיו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר