סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול / הרב הלל לוין

קידושין דף לב עמוד ב

מתוך: 'שחרית' העתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

 

בסוגיא מתבאר בדעת רב אשי, שאפילו למאן דאמר שנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך.

רבים נתקשו בדבר, במה שונה נשיא ממלך עד כדי כך שמלך שמחל אינו יכול למחול על כבודו, ואילו נשיא יכול למחול על כך.

מרן הגאון רבי חיים מבריסק ביאר בכך, שכבוד המלך שונה במהותו מכבוד חכם, שהרי מלך, כל מעלתו היא מצד מה שישראל המליכוהו, ובעצם כל ישראל ראויים למלוכה, אלא שאותו מינו למלך עליהם ומכבדין אותו בשל כך, ומלכותו מצטיינת בכבוד שנותנים לו, נמצא שאם ימחול על כבודו הרי הוא הופך להיות כאחד העם, ואין לו כל מעלה על פני שאר העם. מה שאין כן החכם שהכבוד מגיע לו בגלל מעלתו, ומשום כך אף אם ימחול על כבודו הרי מעלתו במקומה עומדת, ולכן הוא יכול למחול על כבודו.

על פי כך ביאר במשמרת אלעזר [עשרת המים, פט] מה שאנו אומרים בתפילת ראש השנה, 'אם כבנים אם כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו', ששנינו במדרש שוחר טוב [תהילים יז] על הפסוק בתהלים [יז, ב] 'מלפניך משפטי יצא', שאם בית דין של מעלה דנים קשה לזכות בדין, כי אין בכוחם לוותר על חוט השערה, אבל כשהקדוש ברוך הוא דן מערב הוא רחמים בדין. ולכן ביקש דוד המלך 'מלפניך' משפטי יצא, ולא תמסור דיני לפמליא של מעלה.

לכך מבקשים אנו, אם אנו כבנים אם כן הרי אב שמחל על כבודו כבודו מחול, ואם אנו כעבדים ואתה מלכנו ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, מתחננים אנו 'עינינו לך תלויות', שתדון אתה אותנו ולא תמסרנו לפמליא של מעלה, ועל ידי זה נזכה שתוציא לאור משפטינו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר