סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


קאקי חיורי

כתובות פה ע"א


"אתו לקמיה דרבא, אמר להו: קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי".

מהי משמעות ביטוי זה שמכנה רבא כאן ובמסכת גיטין דף עג ע"א את רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע? הרי ודאי לא חפץ לבזות את בכירי תלמידיו שלימים נעשו ממשיכיו, אלא רק להוכיחם על טעותם!

אלא שקאקי חיורי הם ברבורים לבנים, ונוסף על יופיים, ידועים הברבורים בשל טבע הנאמנות שבין בני הזוג. וכך היו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע – תרי רעי דלא מתפרדי המופיעים זה לצד זה במקומות רבים בגמרא. ובהיותם: (ישעיהו מא, ו) אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ יַעְזֹרוּ וּלְאָחִיו יֹאמַר חֲזָק, כי: (קהלת ד, ט) טוֹבִים הַשְּׁנַיִם מִן הָאֶחָד, שומה עליהם להשגיח במיוחד שלא יורו היתר זה לזה ויגבירו את תוקפם שלא כדין, דוגמת (בראשית מט, ה) שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם, היות והם אחים – כלי חמס מכירותיהם.


פירוש אחר: שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם. אַחִים – כלומר חמים, מלשון "אחים בהספידא" (מסכת שבת דף קנג ע"א), ופירש רש"י: "בשעת מיתתי התאמץ בהספד שלי, שיתחממו ויכמרו רחמי העומדים ויבכו". וכן אמרו במסכת בבא בתרא דף קס ע"ב "דכהני הוו, והוו קפדי טובא". וכיון שהיו חמי מזג – כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר