סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

אלף בית רש"י

דיוק וחידוש ברש"י

גיטין דף ל

עמוד א

רש"י ד"ה עשו את שאינו זוכה כזוכה. במקומות הרבה מפני תקנה עשו כן לרבי יוסי בהניזקין (לקמן דף נט:) עני המנקף בראש הזית ומצודות חיות ועופות ומציאת חרש ובבכורות (דף יח:) כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ובגמרא דשנים אוחזין (ב''מ דף יב:) השוכר את הפועל ילקט בנו אחריו דאף על פי. שאין זכיה לקטן עשאוהו כזוכה ובכולן י''ל מפני תקנה עשו:
רש"י מביא למעשה את כל המקומות בש"ס שהוזכר ענין זה שעשו את שאינו זוכה כזוכה, ולא היה צריך לכתוב רש"י "במקומות הרבה" כי הרי הוא מפרטן, ועוד רש"י כופל דבריו: בתחילה - במקומות הרבה מפני תקנה עשו, ובסוף – ובכולן יש לומר מפני תקנה עשו,
ונראה שכוונת רש"י ליישב את מה שמקשים המפרשים מה ענין עשו את שאינו זוכה כזוכה למשנתינו הרי בשאר מקומות זה היה מפני דרכי שלום כמו שכתוב במשנה בהנזקין ומה שייך למשנתינו ענין זה הרי אין כאן מי שיתבעהו או משהוא מסויים שגוזל ממנו כמו במצודות וכו', ולכך מראה רש"י שיש הרבה מקומות והתקנה היא עניין כללי של תיקון העולם ולא בכל מקום זה ענין של גזל ממש, וא"כ גם כאן שיש קצת תיקון העולם בזה שלא תנעל דלת בפני לווים וילווה אדם בלב ונפש חפיצה לכהנים לויים ועניים כשיודע שיוכל להחזירם לעצמו על ידי המתנות והתרומות שיפריש בשבילם ויקחם לעצמו חזרה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר