סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

אלף בית רש"י

דיוק וחידוש ברש"י

גיטין דף טו

הדרן עלך המביא קמא - ובאנו להמביא בתרא - ויצטרפו יחד בלא איבעיא

עמוד ב

רש"י ד"ה הנוטל ידו אחת. מן הכלי בזריקה על ידיו כתיקון חכמים:
אולי אפשר לדייק מדברי רש"י שהאריך לומר על ידיו כתיקון חכמים, ועוד שכתב על ידיו בלשון רבים והרי כאן בודאי מדובר שנטל ידו אחת, אלא שכוונת רש"י לומר דכשנוטל מן הכלי בזריקה מוכרח להיות דידו אחת נטל כדין דהרי כך הוא תיקון חכמים שזורק מן הכלי על ידו אחת ואח"כ על השנייה, משא"כ כשטובל או שאפילו שוטף ידיו בנהר או במעיין הדין שטובלם כאחת, ולפי זה אפשר לומר דרק בסדר הזה שקודם נטל ידו אחת שעשה ממש כתיקון חכמים וכדין וא"כ טבל השניה ידיו טהרות אבל כשהיפך והתחיל בטבילת יד אחת אפשר שלע עשה כלום כי אינו כתיקון חכמים וצ"ע.

רש"י ד"ה ואחת בשטיפה. בנהר במ' סאה:
נראה דדוקא בנהר שאינו נובע ממעיין אלא מי גשמים שנמשכים מן ההר וכד' צריך שיהיה ארבעים סאה, אבל מעיין הנובע אינו צריך ארבעים סאה וכן הוא בשולחן ערוך אוה"ח סימן קנ"ט.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר