סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סוטה ה-יא

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. 1/64?
ב. "לא מינה ולא מקצתיה" (כנראה יחידאי בש"ס)?
ג. איסור למקורבים להפגין נוכחות במעמד משפטי מחשש לתמיכה נפשית באחד משני הצדדים?
ד. "פרחי כהונה"?
 

2. מה המשותף ל:

א. "הישמר", "פן", "אל"?
ב. הר סיני, הסנה?
ג. יהודה, ראובן?
ד. נפילה מן הגג, הכשת נחש, מוות מידי שודדים, טביעה בנהר?
 

3. השלם:

א. "ת"ח צריך שיהא בו.... משמונה בשמינית".
ב. "אין עושין........ חבילות חבילות".
ג. "ב..... שאדם מודד בה מודדין לו".
ד. "כל פרוטה ופרוטה........... לחשבון גדול".
ה. ".......... דברי אמת".
ו. "כל העוסק בבנין..........".
 

4. שונות:

א. היכן בענייננו דורשים מילים לפי ראשי התיבות שלהן?
ב. "חשבון נפש" בענייננו מניין?
ג. חוקר מנוסה, המשתדל לדלות מנחקרו מידע מפליל, רותם, בין השאר, גם לוחמה פסיכולוגית להשגת מטרתו. מה לזה ולענייננו?
ד. איזהו האירוע בענייננו, שדווקא נשים חייבות לנכוח בו?
ה. היכן בענייננו מצוי ציטוט מהתורה השונה במקצת מהכתוב בספרינו כיום?
ו. בניגוד למנהיגי ציבור רבים, מי לא ניצל בכהוא זה את מעמדו הרם, כדי להפיק טובת הנאה אישית כלשהי ?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית", ה. 8 למטה.
ב. בתגובה לדעות הסוברות, שאדם זקוק למידה מזערית של גאווה, "א"ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה", ה. 6 למטה.
ג. "וכל הרוצה לראות (=את האישה הסוטה בבית הדין) בא לראות חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שלבה גס בהן (וראה רש"י על אתר), ז: 3 למעלה.
ד. "אמר רבה הכא טעמא מאי (=שאין האישה נסקלת ערומה) שמא תצא מב"ד זכאית ויתגרו בה פרחי כהונה", ח.7 למטה.

2. מה המשותף ל:
א. "כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה", ה. 8 למעלה.
ב. בגלל נמיכותם ושפלותם העדיף הקב"ה להתגלות דווקא בם: "לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני (והניח כל אילנות טובות והשרה שכינתו בסנה") ה. מעל אמצע העמוד.
ג. שני האישים הללו, שהודו במעשיהם, מגויסים ע"י בית הדין לטובת שכנוע הסוטה לעשות כן אף היא, ז: באמצע.
ד. ארבע המיתות האלה הן בהתאמה עונש מקביל לארבע מיתות בית דין, שבטלו מחמת ביטול הסנהדרין, ח: 7 לפני ההתרחבות.

3. השלם:
א. "ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית", ה. 8 למטה.
ב. "אין עושין מצות חבילות חבילות", ח. באמצע.
ג. "במדה שאדם מודד בה מודדין לו", ח: בתחילת המשנה.
ד. "כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול", ח: 4 למטה.
ה. "ניכרין דברי אמת", ט: ברבע התחתון.
ו. "כל העוסק בבנין מתמסכן", י"א. 6 למטה.

4. שונות:
א. ""א"ר יוחנן אד"ם א"פר ד"ם מ"רה בש"ר ב"ושה ס"רוחה ר"מה", ה. 2 למטה.
ב. "כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר ושם דרך אראנו בישע אלהים אל תקרי ושם אלא ושם דרך", ה: בשליש העליון.
ג. כדי להקל על הסוטה להודות במעשיה, פורסים בפניה סיבות אפשריות, שהביאו אותה לידי כך ("בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושין"), ז. בתחילת המשנה.
ד. "כל הרוצה לראות בה (=באישה הסוטה) רואה... ונשים חייבות לראותה וכו'", ח: 3 מעל המשנה.
ה. "... שנאמר ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו עמו גם רכב גם פרשים" (ט: 5 לפני גמ'). בנוסח שלנו כיום (בראשית נ,ט) כתוב "...ויעל עמו וכו'".
ו. "אמר שמשון לפני הקב"ה רבש"ע זכור לי עשרים (ושתים) שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום", י. 7 למעלה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר